CCU koolstofketen
  • Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam
  • 2022-2024
  • Petrus, Thea, Nicole , Leonoor

In de provincie Zuid-Holland en de regio Rotterdam vind je de grootste haven van Europa, waar tevens het grootste deel van de (petro)chemische industrie en glastuinbouw in Nederland en Europa gehuisvest is. Deze industrieën draaien nu nog met name op fossiele koolstoffen (grondstoffen en brandstoffen). 

Koolstof is een essentieel onderdeel van bijna alles wat wij produceren. Het is de bouwsteen van ons voedsel, van onze brandstoffen, chemicaliën en veel van onze bouwmaterialen. Als die koolstof niet meer uit olie en gas komt – omdat we de CO2 uitstoot fors willen reduceren en op termijn volledig circulair zijn – zijn er maar een beperkt aantal alternatieve bronnen: biomassa, afval en de lucht zelf. 

En we zullen niet alleen naar nieuwe bronnen moeten zoeken, maar ook naar nieuwe technologieën om die koolstof uit de nieuwe bronnen om te zetten in nuttige producten. Met andere woorden, de gehele waardeketen in de industrie zal gaan veranderen in de komende generatie. 

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zetten zich in om ondersteunende partners te zijn voor de betreffende industrieën in hun transitie naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ze kijken voortdurend hoe ze met beperkte middelen hun impact in deze transitie kunnen maximaliseren. Dit betekent dat zij keuzes moeten maken in het ondersteunen van nieuwe en innovatieve ontwikkelingen. 

&flux heeft samen met CE Delft, TNO en Power2X, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam de verschillende duurzame koolstofcycli in kaart gebracht en een Life Cycle Assessment uitgevoerd op het gebied van emissiereductie en bijdrage aan een duurzame economie. Een belangrijk onderdeel van de studie is de analyse van de technische, economische en beleidsmatige aspecten die bijdragen of afbreuk doen aan nieuwe productketens. En natuurlijk de vertaalslag naar het handelingsperspectief van de Provincie en de gemeente. 

De resultaten van de studie zijn een mooi vertrekpunt voor de dialoog tussen de Provincie/gemeente en de diverse stakeholders in het veld die aan de lat staan voor de realisatie van de grondstoffentransitie. Stakeholder engagement is immers de basis voor sterke relaties die essentieel zijn voor succesvolle langdurige samenwerkingen.  

Naast de rapportages van de studie, zijn de uitkomsten ook te bewonderen via een webinar en samengevat in een slidedeck. 

Foto Nicole

Meer weten?

Neem contact op met Nicole!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.