Duurzaamheidsplan voor gemeente Maassluis - &Flux
Duurzaamheidsplan voor gemeente Maassluis
  • Gemeente Maassluis
  • Maassluis
  • 2022
  • Jil, Wouter

De opgaven op weg naar een toekomstbestendige en duurzame samenleving zijn ontzettend veelzijdig; van de energietransitie en circulaire economie tot klimaatadaptatie en gezondheid. De grootste uitdaging is dan ook de verschillende opgaven slim met elkaar te combineren om tot integrale doelen en strategieën te komen die elkaar versterken.

De gemeente Maassluis heeft de afgelopen jaren al stevige stappen gezet in de duurzaamheidsopgave. Tegelijkertijd hebben zij vastgesteld dat er een integraal duurzaamheidsplan moet komen. Het plan moet voor de komende jaren één consistent verhaal vertellen, de koers zetten en tegelijkertijd adaptief blijven.

De gemeente heeft daarom aan &flux gevraagd om dit duurzaamheidsplan inclusief visie, doelen en strategieën te ontwikkelen. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente en de gebiedspartners van de gemeente om te zorgen dat:

  • De gemeente keuzes kan maken hoe de landelijke doelstellingen op de verschillende duurzaamheidsopgaven een plek vinden binnen Maassluis;
  • De duurzaamheidsdoelen dwars door de gemeente heen lopen en zijn verankerd in de verschillende opgaven van de gemeente i.p.v. op losse eilandjes zitten;
  • De gemeente, maar ook partners van de gemeente een perspectief krijgen hoe zij concreet kunnen bijdragen aan de doelen van de gemeente en wat ieders verantwoordelijkheid hierin is;
  • Het eigenaarschap op de duurzaamheidsopgave bij gemeente en partners groeit zodat de impact van het duurzaamheidsplan wordt vergroot.

Wanneer we deze doelen met het integrale duurzaamheidsplan hebben bereikt zijn we een grote stap verder gekomen richting een toekomstbestendige en duurzame samenleving.

Wil jij ook de verbinding tussen de verschillende duurzaamheidsopgaven vinden?

Neem dan contact op met Jil!

Volg ons op: