• Gemeente Arnhem
 • 2022
 • Thea

Gemeente Arnhem werkt al een tijdje met een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. De gemeente wilde ook klimaatadaptatie toevoegen aan dit puntensysteem. &flux en TAUW zijn hier gezamenlijk mee aan de slag gegaan.

Het Klimaatscorebord gaat ingezet worden bij alle nieuwbouwontwikkelingen in de gemeente. Elke ontwikkelaar, corporatie of particulier kan, afhankelijk van de grootte van zijn ontwikkeling, kiezen uit maatregelen om een bepaald puntenaantal te halen. Dit geldt voor de vier thema’s wateroverlast, droogte, natuurinclusiviteit en hitte.  

Er zijn verschillende maatregelen te kiezen voor op een perceel, op of aan een gebouw, in een gebied, of omtrent gedrag van de gebruikers. Het te behalen aantal punten per maatregel is afhankelijk van een aantal factoren:  

 1. Soort ontwikkeling (woongebied, bedrijventerrein of gebied met kwetsbare bewoners) 
 1. Hitteattentiegebieden waar hitte een groter probleem is dan elders 
 1. Oppervlakte van het gebied dat wordt bebouwd vs dat onbebouwd blijft  
 1. Het totale vloeroppervlak van de gebouwen 
 1. Drie mogelijk te behalen labels: brons, zilver en goud; afhankelijk van ambitieniveau  

Met het ontwikkelde instrument beogen we te voldoen aan de vooraf opgestelde kritieke succesfactoren:  

 • Klimaatopgaven verschillen per gebied, en daarom houden we rekening met gebiedstypologieën. Dit is gedaan voor hitte; voor de andere thema’s bleek het minder toepasbaar in Arnhem.  
 • Het instrument is gebruiksvriendelijk en frustreert het ontwikkelproces niet.  
 • We scoren maatregelen op effectiviteit voor verschillende klimaatadaptatiethema’s, zodat integraliteit inzichtelijk is. 
 • We ontwikkelen een scoreformulier en maatregelencatalogus voor alle fases van het planproces, zodat klimaatadaptatie al in de initiatieffase meegenomen wordt.  

Meer weten?

Neem contact op met Thea!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.