Arnhem Klimaatscorebord - &Flux

  • Gemeente Arnhem
  • 2022
  • Jil, Thea

Gemeente Arnhem werkt al een tijdje met een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. De gemeente wil nu ook klimaatadaptatie toevoegen aan dit puntensysteem. &flux en TAUW gaan hier gezamenlijk mee aan de slag.

In onze visie op deze opdracht schetsen we een aantal kritieke succesfactoren:  

  • Klimaatopgaven verschillen per gebied, en daarom houden we rekening met gebiedstypologieën. 
  • We kiezen voor open normen die ruimte laten voor creativiteit en maatwerk, maar die ook specifiek, meetbaar en realistisch zijn. 
  • Het instrument is gebruiksvriendelijk en frustreert het ontwikkelproces niet.  
  • We scoren maatregelen op effectiviteit voor verschillende klimaatadaptatiethema’s, zodat integraliteit inzichtelijk is. 
  • We ontwikkelen een scoreformulier en maatregelencatalogus voor alle fases van het planproces, zodat klimaatadaptatie al in de initiatieffase meegenomen wordt.  

Naar verwachting zullen we het scorebord in januari opleveren aan de gemeente.

Volg ons op: