• Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, InnovationQuarter
  • 2022
  • Mark, Petrus

Het HCC beoogt de transitie van de Zuid-Hollandse maakindustrie te versnellen in de overstap van olie- en gas gerelateerde markten  naar nieuwe toepassingen in de waterstof keten. Wij onderkennen de noodzaak van deze transitie en de kansen die het HCC biedt voor het openen van nieuwe markten voor onze regionale, Zuid-Hollandse maakindustrie.

Het programma is opgebouwd langs de lijnen van een loketfunctie, een kennis- en netwerkprogramma, een brug slaan aansluiting tussen MKB en onderwijsinstellingen voor de human capital agenda en de ontsluiting van (nieuwe) testcentra voor waterstof. Deze activiteit komen op de volgende manier tot uiting:

  • MKB maakbedrijven worden geholpen met hun kennis- en ontwikkelvragen, het vinden van nieuwe ketenpartners in de markt en de aansluiting met onderwijs en scholing. Testcentra bieden hen de gelegenheid nieuwe componenten en assemblages (door) te ontwikkelen;
  • Corporates en OEM’s zijn geholpen met het HCC omdat zij uitdagingen in de ontwikkeling van de waterstof keten aan regionale maakbedrijven voor kunnen leggen;, zij op deze manier zicht krijgen op regionale toeleverketens voor hun eigen installaties en producten en omdat zij in overleg met de maakbedrijven nieuwe proposities kunnen ontwikkelen;omdat zij ook gebaat zijn bij het uitvoeren van de human capital agenda zodat er genoeg gekwalificeerd personeel is.
  • Overheden hechten waarde aan de transitie van de maakindustrie vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt omdat zij de noodzaak van de transitie zien en de waarde die een nieuw economisch cluster biedt;
  • Omdat HCC samen werkt met koepel als FME, Groenvermogen, Nationaal Waterstof Programma, InnovationQuarter, het Versnellingshuis, regionale testcentra en andere koepels zien zij de waarde van het HCC omdat het HCC zich specifiek richt op de waterstof maakindustrie en omdat het HCC een kanaal kan zijn om de inspanningen van deze koepels effectiever te maken.

Petrus en Mark zijn als kwartiermaker aan de slag gegaan en hebben dit programma samengesteld. &flux blijft bij de uitrol van het programma betrokken en gaat nu verder aan de slag met het opzetten van het HCC.

Meer weten?

Neem contact op met Mark!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.