Hydrogen Valley Estonia
  • Consortium van partijen
  • Estland
  • 2022
  • Mark, Leonoor, Petrus

Publieke en private partners verenigen zich om de eerste landelijke Hydrogen Valley in Estland te ontwikkelen.

In tijden van wijdverbreide energiecrisis wordt de urgentie van energieonafhankelijkheid en de noodzaak om het energiesysteem groener te maken in heel Estland gevoeld. Een coalitie van publieke en private partners zijn verenigd om de Hydrogen Valley Estonia te ontwikkelen, een volledige landelijke waterstofwaardeketen die de energietransitie en onafhankelijkheid van het hele land zal versnellen onder het motto ‘from zero to green’.  

&flux schreef eerder de waterstofstrategie van Port of Tallinn en de Estonian Aviation Cluster. Doordat we bekend zijn geraakt met het publiek en private speelveld zagen we kans om een hydrogen valley te ontwikkelen ten behoeve van het creëren van een waterstof economie in Estland. 

Dit betekent: 

  • Groene waterstofproductie wordt ontwikkeld in ten minste zes regio’s in het land, 
  • Er wordt een transport- en opslaginfrastructuur ontwikkeld, waaronder infrastructuur voor import- en exportterminals, tankstations en opslagfaciliteiten,
  • Waterstof die in Estland wordt geproduceerd, zal worden gebruikt voor waterstof als brandstof voor het openbaar vervoer, zware voertuigen, het spoor, de scheepvaart, de luchtvaart en andere vervoersmodaliteiten. Verder zal het worden gebruikt als grondstof voor de industrie, netbalancering en zelfs verwarmingskasten in de gebouwde omgeving,
  • Een reeks innovatie-, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn inbegrepen. 

Het ontwikkelingsproces van Estonian Hydrogen Valley wordt geleid door een consortium van de Estonian Hydrogen Association, &flux en New Energy Coalition. De strategie en governance van de Hydrogen Valley Estonia wordt in september 2022 opgeleverd, inclusief de indiening van de Europese subsidieaanvraag om onderdeel te worden van een grootschalige waterstofvallei langs de Noordzee en de Baltische corridor. 

Hydrogen Valley Estonia wil het centrale knooppunt zijn in de systematische ontwikkeling van de waterstofeconomie in Estland. Zonder dat heeft Estland geen perspectief om groen en energie-onafhankelijk te worden. De komende zes jaar richten we ons op het kickstarten en versnellen van projecten op basis van onshore waterstofproductie, om als economie klaar te zijn voor grootschalige opname van waterstof op basis van offshore-oplossingen vanaf 2030. 

Meer informatie is te lezen in de Joint Mission Statement en https://vesinikuorg.ee/. 

Wil je meer weten over dit project of juist dit specifieke thema? 

Geen probleem!

Petrus maakt graag tijd voor je.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.