Circulaire Roadmap Plaatmateriaal
  • Koninklijke CBM
  • Nederland
  • 2021
  • Mark, Michiel

De druk op de aarde en haar grondstoffen neemt toe. Om in 2050 nog voldoende producten en eten te kunnen produceren, dienen we onze manier van leven te veranderen. Dit vraagt om een verandering van de manier waarop we onze samenleving en economie inrichten en onze producten produceren en verwerken. Gesteund vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen van het Ministerie van Infrastructuur toont Koninklijke CBM als branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie voorop te willen lopen in de verandering naar een circulair gebruik van onder andere houtmateriaal. Dat uit zich in deze Circulaire Roadmap Plaatmateriaal.

De circulaire roadmap plaatmateriaal beschrijft de huidige keten van plaatmateriaal en haar belemmeringen voor hoogwaardig hergebruik. Daarnaast beschrijft het een verkenning naar valorisatieroutes voor de circulaire verwerking van plaatmateriaal in meubels en interieurs.

De circulaire economie speelt een grote rol in de verduurzamingsopgave om grondstoffen langer hoogwaardig in te zetten en (daarmee) CO₂ uitstoot te reduceren. Bij de verwerking van hout in de interieurbouw en meubelindustrie komen grote hoeveelheden reststromen vrij. Deze reststromen ontstaan na bewerking van verschillende soorten plaatmateriaal in de sector. De soorten plaatmateriaal zijn: spaanplaat, MDF en volkern. Het type plaatmateriaal wat gebruikt wordt is belangrijk. Spaanplaat is bijvoorbeeld heel goed te recyclen en dit gebeurt dan ook al veel. MDF daarentegen is niet goed te recyclen en levert daarmee een grote bijdrage aan de laagwaardige toepassing van de reststromen in de sector.

Voor de branchevereniging schreven wij een rapport waarin we beschrijven wat de verschillende plaatmaterialen zijn en de eigenschappen ervan. Daarnaast wordt de route die het plaatmateriaal aflegt door de keten van producent tot aan de afvalverwerker beschreven. Uiteindelijk worden aan de hand van de Circulaire R-ladder een aantal routes in kaart gebracht die de sector naar meer circulair gebruik van plaatmateriaal leiden.

Om hiertoe te komen zijn verschillende interviews afgenomen en in kaart gebracht voor welke uitdagingen de sector staat. De uitdagingen waar we het over hadden ging over ketensamenwerking, het betere inzamelen en recyclen van plaatmateriaal en tenslotte over het duurzaam hergebruiken van meubels en interieur.

In deze roadmap komen al deze onderwerpen terug.

Vragen of opmerkingen?

Meer weten over dit project?

Mark staat je graag te woord voor al je vragen en opmerkingen.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.