• Provincie Zuid-Holland
  • 2023
  • Lotte, Sander, Léon

Klimaatadaptief bouwen is al het nieuwe normaal! De afspraken gemaakt in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen zijn de afgelopen jaren al breed in Zuid-Holland toegepast en aangescherpt en vormen de basis voor de landelijke maatlat. De vraag is nu: Wat betekent dat in de praktijk? Hoe kunnen we klimaatadaptatie breed toepassen? Het Convenant is begin 2023 veranderd in een casegerichte samenwerking die deze vraag hoopt de beantwoorden door middel van het werken aan cases uit de praktijk van de partners.

Begin 2018 is er met &flux als aanjager het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland opgezet bestaande uit een groep van publieke en private partijen die de urgentie van klimaatadaptief bouwen herkenden. Samen hebben deze partijen afspraken gemaakt over klimaatadaptief bouwen die inmiddels de basis vormen voor de landelijke maatlat klimaatadaptief bouwen.

Inmiddels is het convenant veranderd naar een casegerichte samenwerking. In 2023 gaan de partners met elkaar aan cases uit hun eigen praktijk werken en de uitkomsten vertalen zodat deze breed toepasbaar voor alle partners zijn. Daarnaast blijven we met elkaar in gesprek erover wat de toepassing van het Convenant voor de partners nou betekent en delen en vertalen we ook de uitkomsten uit die gesprekken naar de breedte.

Meer weten over het ‘oude’ Convenant Klimaatadaptief Bouwen en de afspraken? Kijk naar de oude projectpagina van het convenant of naar bouwadaptief.nl

Meedoen aan Bouwadaptief?

Neem contact op met Lotte!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.