• Metropool Regio Amsterdam
  • 2022
  • Sander, Léon

Omgevingen creëren die nu en in de toekomst – met oog op klimaatverandering- prettig zijn om in te leven: dat is waar we aan werken met klimaatadaptatie. Om ons voor te bereiden op de toekomst bundelt de Metropool Regio Amsterdam (verder MRA) haar regionale krachten van de inzittende gemeentes, waterschappen en provincies om tot gezamenlijke uitvoeringskaders en afspraken over klimaatadaptatie te komen.

Voor de nieuwbouwopgave is in de MRA inmiddels een breed instrumentarium ontwikkeld, van afsprakenkaders tot financieringsinzichten. Daarnaast is landelijk de Maatlat klimaatadaptief bouwen in ontwikkeling, welke dit jaar verwacht mag worden. Kortom, voor klimaatadaptieve nieuwbouw staat al aardig wat in de steigers.  

Klimaatadaptatie raakt echter niet alleen de nieuwbouw, maar ook de ruimte van de bestaande bouw. Een deel van de complexiteit van de bestaande bouw en dan met name het benutten van de openbare ruimte is dat a) de ondergrond al is ingenomen b) veranderingen van structuren plaatsvinden c) vaak maatwerk nodig is, wat schaalbaarheid in de weg staat d) een veelvoud aan partijen betrokken zijn in de periode van transities. Kortom, de opgave om op openbare grond tot klimaatadaptieve herinrichting te komen is complex.

&flux brengt samen met de MRA in beeld wat gemeenten nodig hebben om te komen tot een integrale en duurzame werkwijze om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte aan te leggen en te onderhouden. Onderdeel daarvan is gezamenlijk met de individuele organisaties en gebiedspartners te komen tot een gedragen product. De sleutel om klimaatadaptie in de openbare ruimte te versnellen ligt bij een samenwerking tussen de afdelingen beheer, beleid en financiën. Om tot een gezamenlijk instrument te komen, werken we in vier werksessies – maatregelen, uitvoeringskader, keuzehulp oplossingen en financiën – aan de volgende vragen:  “wat zijn klimaatadaptieve maatregelen die ik kan toepassen in openbare ruimte van mijn gemeente met haar eigen kenmerken?” “Hoe krijgen we een gemeenschappelijk beeld van de opgave”? “hoe kan een keuze gemaakt worden tussen de maatregelen?” en “Wat zijn financieringsmogelijkheden voor maatregelen?”

Hoe maakt &flux impact?

  • Verbinden:  klimaatadaptatie in de bestaande omgeving versnellen we door diverse afdelingen van MRA gemeenten, waterschappen en provincies kennis te laten maken met hun verschil in perspectieven. Vervolgens verbinden we deze perspectieven door gezamenlijke uitgangspunt op te stellen, wat het startsein is voor een brede samenwerking
  • Bieden van concreet handelingsperspectief: het versnellen van klimaatadaptatie in de bestaande gebouwde omgeving doen we door een zo concreet mogelijk handelingsperspectief te bieden aan de eindgebruiker.
  • Eigenaarschap: door met de eindgebruikers nauw samen te werken aan een concreet handelinsgperspectief ontstaat gedeeld eigenaarschap om in de komende jaren gezamenlijk klimaatbestendigheid verder te ontwikkelen in de MRA.

Meer weten?

Neem contact op met Sander!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.