Convenant Klimaatadaptief Bouwen - &Flux
Convenant Klimaatadaptief Bouwen
  • Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, ontwikkelaars, natuurorganisaties, netwerk-/brancheorganisaties, overige partijen in en rondom de bouwketen
  • Zuid-Holland, nu ook open voor andere toetreders
  • 2018-20
  • Sander, Thea, Lotte

Buien worden extremer, hitterecords worden verbroken, langdurige droogtes hebben steeds meer impact op natuur en economie: de gevolgen van klimaatverandering zijn in toenemende mate te merken. Hoe zorgen we ervoor dat we zo bouwen dat steden en dorpen om kunnen gaan met deze gevolgen? &Flux bracht bijna 40 private en publieke partijen samen rond deze opgave, waardoor het convenant klimaatadaptief bouwen ontstond. Samen maken ze concrete producten en hulpmiddelen om klimaatadaptief bouwen het ‘nieuwe normaal’ te maken.

Over het Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Begin 2018 is er met &Flux als aanjager een ‘coalition of the willing’ gevormd, een groep van partijen die allen een rol hebben in de bouwketen én de urgentie erkennen van het ontwikkelen van klimaatadaptieve steden. Samen hebben deze partijen het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld! Doel: klimaatadaptief bouwen wordt het ‘nieuwe normaal’. Om dat mogelijk te maken moeten we de lat hoog (durven) leggen, eisen durven stellen en ontwerpen langs die lat gaan leggen. Marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden hebben samen de producten en hulpmiddelen ontwikkeld die dat mogelijk maken.

Deze worden inmiddels toegepast op een aantal pilotlocaties en het aantal projecten waar volgens de afspraken uit het convenant zal worden gewerkt, zal dit jaar snel stijgen. En dat komt goed uit, want alleen al in Zuid-Holland worden de komende jaren meer dan 100.000 woningen bijgebouwd. Gelukkig is inmiddels afgesproken dat deze woningen in principe volgens de kwaliteitseisen van het convenant zullen worden gerealiseerd. Meer weten? Kijk op onze website Bouwadaptief en onze nieuwspagina en doe mee!

Resultaten en producten van het Convenant

  • De Leidraad: een afgesproken hulpmiddel dat ondersteunt bij het concretiseren van de klimaatambities en het beoordelen van de gebiedsontwikkeling op de klimaatthema’s.
  • Programma van Eisen: voorlopige maatregel om de nieuwbouwplannen die in de komende jaren ontwikkeld worden klimaatbestendig in te richten.
  • Website met alle producten van het convenant: www.bouwadaptief.nl

Meedoen?

Sander komt
in actie met
je

Als je geïnteresseerd bent in de resultaten en huidige acties van het Convenant, of als je mee wilt doen, neem dan contact op met Sander!

Volg ons op: