Convenant Klimaatadaptief Bouwen
  • Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, ontwikkelaars, natuurorganisaties, netwerk-/brancheorganisaties, overige partijen in en rondom de bouwketen
  • Zuid-Holland, nu ook open voor andere toetreders
  • 2018-2022
  • Sander, Thea, Lotte

Buien worden extremer, hitterecords worden verbroken, langdurige droogtes hebben steeds meer impact op natuur en economie: de gevolgen van klimaatverandering zijn in toenemende mate te merken. Hoe zorgen we ervoor dat we zo bouwen dat steden en dorpen om kunnen gaan met deze gevolgen? &flux bracht bijna 40 private en publieke partijen samen rond deze opgave, waardoor het convenant klimaatadaptief bouwen ontstond. Samen maakten ze concrete producten en hulpmiddelen om klimaatadaptief bouwen het ‘nieuwe normaal’ te maken.

Over het Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Begin 2018 is er met &flux als aanjager een ‘coalition of the willing’ gevormd, een groep van partijen die allen een rol hebben in de bouwketen én de urgentie erkennen van het ontwikkelen van klimaatadaptieve steden. Samen hebben deze partijen het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld! Doel: klimaatadaptief bouwen wordt het ‘nieuwe normaal’. Om dat mogelijk te maken moest de lat hoog worden gelegd, eisen worden gesteld en ontwerpen langs die lat worden gelegd. Marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden hebben samen de producten en hulpmiddelen ontwikkeld die dat mogelijk maken.

De hulpmiddelen en eisen zijn de afgelopen jaren breed toegepast en zijn gaandeweg verbeterd en aangepast. Het aantal projecten waar volgens de afspraken uit het convenant wordt gewerkt stijgt en de afspraken worden steeds meer ook buiten Zuid-Holland toegepast. Zo zijn ook in Provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam afspraken over klimaatadaptief bouwen gemaakt en vormen deze regionale afspraken mede de basis voor de landelijke maatlat klimaatadaptief bouwen. Het convenant heeft dus zijn doel bereikt: Klimaatadaptief bouwen is het nieuwe normaal. De vraag is nu: Wat betekent dat in de praktijk? In 2023 is de samenwerking tussen de convenantspartners veranderd naar een praktijk- en casegerichte samenwerking om juist deze vraag te kunnen beantwoorden. Meer weten? Kijk naar de nieuwe projectpagina van Bouwadaptief 2023.

Meer weten over het ontstaan van het convenant? Kijk op de website bouwadaptief.nl of naar het filmpje hieronder.

Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Meedoen?

Sander komt
in actie met
je

Als je geïnteresseerd bent in de resultaten en huidige acties van het Convenant, of als je mee wilt doen, neem dan contact op met Sander!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.