Voedselverspilling tegengaan
  • Provincie Zuid-Holland
  • Den Haag
  • 2020

De helft minder voedselverspilling in 2030. Dat is de ambitie van Sustainable Development Goal 12. In Nederland gaat het maar liefst om 2 miljard kilo (!) voedsel per jaar. Tijd om in actie te komen en voedselverspilling tegengaan!

Ook provincie Zuid-Holland wil graag bijdragen aan het bereiken van dit doel. Dat is extra interessant omdat er in deze regio niet alleen veel mensen wonen, maar ook heel veel voedsel wordt geproduceerd. Plus: heel veel import en export via de Rotterdamse haven. Kortom, kansen te over. Daarom bekeken we voor de provincie Zuid-Holland wat de grootste voedselstromen zijn, wat de belangrijkste partijen zijn, welke ketens hier bij horen, waar ‘winst’ te behalen valt.

Natuurlijk onderzoeken we ook hoe de provincie hierbij kan helpen. We brengen in beeld waar we verspilling tegen kunnen gaan. We kijken zeker ook naar nieuwe kansen. Bijvoorbeeld door reststromen zo hoogwaardig mogelijk te ‘verwaarden’. Zo creëren we nieuwe verdienmodellen, gaan we voedselverspilling tegen en werken we aan een circulaire economie.

Onze belangrijkste bevinding aan het einde van dit traject:
Niemand ziet graag voedsel verloren gaan, en alle partijen in de voedselketen werken er ook hard aan om verspilling te voorkomen. Reststromen zijn dan ook klein en zeer incidenteel. Maar hoe behouden we ook deze reststromen in de voedselketen? Processen in de markt zijn niet ingericht op onregelmatige stromen, waardoor deze economisch niet interessant zijn. Toch kan het gaan om enorme hoeveelheden voedsel.

Door het bundelen van de reststromen uit de gehele regio krijg je voldoende massa om hier processen op te zetten: dat is precies een rol die een provincie kan pakken! Een van de voorwaarden hier is ook meer transparantie in de keten: waar gaan welke stromen verloren? In combinatie met een benchmark kunnen we enorme impact maken!

Contact opnemen?

Mark praat graag met je bij

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek en wilt u graag eens bijpraten? Kom gerust een keer langs op ons kantoor!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.