transitie landelijk gebied
  • Provincie Zuid-Holland
  • 2023-2024
  • Petrus, Jip

Het Eiland van Dordrecht is een van de gebiedsprogramma’s binnen de Zuid-Hollandse Delta waar wordt gewerkt aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). &flux is door de provincie Zuid-Holland gevraagd om hierbij het proces te begeleiden. Een complexe uitdaging, maar zeker geen onmogelijke!

Transitie Landelijk Gebied – Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een initiatief van de Nederlandse overheid dat tot doel heeft diverse uitdagingen in het landelijk gebied aan te pakken, zoals natuurbehoud, waterkwaliteit, stikstof en klimaatverandering. Om de nationale doelstellingen effectief aan te pakken is samenwerking op alle niveaus van cruciaal belang. In de Zuid-Hollandse Delta wordt er per eiland gekeken naar hoe grondeigenaren en gebruikers van het gebied kunnen omgaan met de NPLG-doelen op water, klimaat, natuur en stikstof. Het Eiland van Dordrecht is hier een van. 

De transitieopgave voor het landelijk gebied op het Eiland van Dordrecht schuilt in de complexe uitdaging om te voldoen aan strikte Europese eisen en normen met betrekking tot water, stikstof, klimaat en natuur, zoals bepaald binnen het NPLG en ZH-PLG. Deze opgave overstijgt traditionele milieudoelen en vereist een integrale gebiedsgerichte benadering, waarbij niet alleen milieukwesties, maar ook andere aspecten binnen het landelijk gebied direct meegenomen worden. Dit wordt gecompliceerd omdat er al veel processen op het eiland zijn die overlappen met de doelen van het ZH-PLG. Een strategie die al deze processen verbindt en eventuele problemen oplost, is de sleutel tot een goede uitvoering van de doelen van het ZH-PLG.

De specifieke kenmerken van het Eiland van Dordrecht, namelijk een overzichtelijke context, een beperkt aantal grondeigenaren en gebruikers, bieden ruimte voor een pragmatische aanpak. Deze aanpak is concreet en tastbaar, waardoor een haalbare en realistische implementatie binnen handbereik komt. De transitieopgave gaat verder dan het aanpakken van milieudoelen; het is een kans om het landelijk gebied van het Eiland van Dordrecht te transformeren naar een veerkrachtig en vitaal gebied voor de komende generaties. 

We streven naar een zorgvuldige aanpak die de belangen van alle betrokkenen waarborgt. Dit doen we door met alle belanghebbende samen te werken op een ethische en doelgerichte manier. Hierbij staat de volgende aanpak centraal: 

Participatief
Vertrouwen opbouwen
Inclusieve Besluitvorming
Regelmatige Communicatie
Open Dialoog
Delen van Bevindingen

Kom in contact

Meer weten over dit project?

Of over ons werk binnen Transitie landelijk gebied? Neem vrijblijvend contact op Petrus.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.