circulaire energietransitie van batterijen
  • Provincie Zuid-Holland
  • Zuid-Holland
  • 2023-2024
  • Mark

De circulaire energietransitie biedt kansen om bij te dragen aan een duurzame en concurrerende economie. Zo ook in de Provincie Zuid-Holland. 

De energietransitie en de circulaire economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een circulaire economie is groene hernieuwbare energie nodig en voor de transitie naar duurzame opwek en opslag van energie (wind, zon, aardwarmte, batterijen) zijn herbruikbare grondstoffen nodig. Daarnaast draagt het allebei bij aan het terugbrengen van emissies en daarmee beperking van klimaatverandering. De Europese Unie heeft dit in haar Critical Raw Materials Act erkend en ook toegegeven dat de EU lidstaten teveel (eenzijdig) afhankelijk zijn van andere landen voor belangrijke grondstoffen. De circulaire economie en daarmee het terugwinnen van grondstoffen is een belangrijke pijler voor lidstaten zoals Nederland. Maar ook voor Provincie Zuid-Holland biedt de circulaire energietransitie kansen om bij te dragen aan een duurzame en concurrerende economie.  

Bedrijven die de volgende generatie zonnepanelen, windmolens en batterijen maken die goed herbruikbaar en recyclebaar zijn kunnen daarmee een nieuwe markt in Nederland en Europa bedienen. Dat is goed voor diverse dimensies van brede welvaart, zoals het woon- en leefmilieu, verdienvermogen en werkgelegenheid. In het bijzonder is de (circulaire) maakindustrie van Zuid-Holland een belangrijke en innovatieve speler. Niet alleen vanuit noodzaak om toekomstbestendig te zijn in grondstoffen- en energiegebruik, maar ook vanuit concurrentiepositie en werkgelegenheid. De Provincie Zuid-Holland gaat hiermee aan de slag en wil bijdragen aan deze transitie.  

herbruikbare grondstoffen nodig voor zonnepanelen voor de circulaire energietransitie

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Mark.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.