NPLG procesbegeleiding Voorne-Putten - &Flux
  • Provincie Zuid-Holland
  • Voorne-Putten
  • 2023
  • Thea, Petrus

De Provincie Zuid-Holland werkt in een aantal deelgebieden aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In de Zuid-Hollandse Delta wordt er per eiland gekeken naar hoe grondeigenaren en gebruikers van het gebied kunnen omgaan met de NPLG-doelen op water, klimaat, natuur en stikstof.  

&flux mag de procesbegeleiding verzorgen voor het eiland Voorne-Putten. Dit eiland heeft ruim 300 agrarische ondernemers, en een grote recreatieve sector. Tegen de kust ligt het unieke natuurgebied Voornes Duin, een van de meest soortenrijke duingebieden in Europa. Door de ligging dicht bij de zee, ligt verzilting op de loer, zeker bij toenemende periodes van droogte in de zomer.   

De komende jaren zal er gewerkt worden naar een toekomstperspectief voor dit eiland, net als voor alle andere landelijke gebieden in Nederland. Een spannend traject, waar wij ons graag voor in zetten. Samen met de grondeigenaren, de overheden en andere belanghebbenden gaan wij op zoek naar de identiteit van het eiland, de onvermijdelijke veranderingen waar zij samen een oplossing voor moeten vinden en een gezamenlijke basis voor het maken van plannen. In de volgende fase willen we die plannen natuurlijk ook graag concreet gaan maken! 

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact op met Thea of Petrus!

Volg ons op: