D4 en  Firan verkennen samen met het tuinbouwcluster Trappenberg-Kloosterschuur de mogelijkheden voor warmte-uitwisseling tussen tuinders en de businesscase voor een lokaal warmtenet. In de regio is er potentie om aardwarmte te ontwikkelen om de Duin- & Bollenstreek en omliggende regio’s te voorzien van duurzame warmte. Hiermee kan de Duin – & Bollenstreek andere regio’s helpen in de energietransitie!

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte is een vorm van duurzame warmte. In de diepe ondergrond (soms wel meer dan 2 kilometer diep) zit warm water. Het water in de ondergrond is verwarmd door de aardkern. Dit warme water kunnen we benutten voor de verwarming van onder andere huizen en de glastuinbouw ter vervanging van het verbranden van aardgas. Wanneer de warmte uit het water is gehaald, wordt dit koude water terug in de grond gepompt waardoor het weer opwarmt.

Deze warmtebron is uiterst geschikt om de basislast warmtevraag in de gebouwde omgeving, ondernemers en de glastuinbouw te voorzien, omdat aardwarmte niet afhankelijk is van het weer; zon en wind.  De techniek is niet nieuw en wordt al op grote schaal gebruikt in bijvoorbeeld het Westland om tuinders te voorzien van warmte.

Geothermie in de regio Rijnland

In het kader van aardwarmte in de regio Rijnland onderzoeken D4 en Shell samen het aardwarmte potentieel en hebben daarvoor in april 2020 een opsporingsvergunning ingediend. Zoals het er nu naar uitziet zullen er in het gebied ‘Rijnland’ meerdere aardwarmteputten komen.

Om de gehele regio van duurzame warmte te voorzien kunnen verschillende warmtebronnen met warmtevragers op regionale schaal gekoppeld worden door warmte-infrastructuur. Daarom verkennen D4 en Firan de mogelijkheden voor warmtetransport-infrastructuur in de regio Rijnland. En parallel daaraan onderzoeken zij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van lokale warmtenetten met o.a. de tuinders van Trappenberg-Kloosterschuur

Daarom gaan D4 en Firan de komende periode gesprekken voeren met de glastuinbouwers op Trappenberg Kloosterschuur. De onbenutte warmte van de ene tuinder kan voor de buurman nog bruikbaar zijn. Hiermee kun je het fossiele gasverbruik voor verwarming drastisch verlagen. Een nieuw aan te leggen warmtenet kan die uitwisseling van warmte mogelijk maken. In de toekomst kan het warmtenet gevoed worden met andere warmtebronnen: bijvoorbeeld met aardwarmte (of andere warmtebronnen mochten deze aanwezig zijn).   

De warmte uitwisseling tussen de tuinders en de aansluiting op het aardwarmtenet kunnen dienen als een startmotor voor de warmtetransitie in de hele regio.  De initiatieven versterken elkaar dus. Mocht aardwarmte beschikbaar komen, dan kan de warmtebron snel gekoppeld worden aan het warmtenet.

Ons Team

Vragen?

Wil jij hier meer over weten?

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.