Uniek: Samen maken we glastuinbouw klimaatrobuust! - &Flux
Uniek: Samen maken we glastuinbouw klimaatrobuust!
  • Greenport Duin- & Bollenstreek
  • Trappenberg-Kloosterschuur
  • 2021
  • Michiel, Petrus

De Duin- en Bollenstreek is hét centrum van de wereldwijde bloemenbollenmarkt. De Greenport Duin- en Bollenstreek, verspreid over de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen, ziet een aantal belangrijke uitdagingen op zich afkomen de komende jaren.

Er is toenemende druk op de beperkt beschikbare ruimte en modernisering van de bestaande bedrijven is noodzakelijk. Daarom werken we er gezamenlijk aan om de glastuinbouw klimaatrobuust te maken!

In de Greenport bevinden zich drie glastuinbouwgebieden waarvan er maar één toekomstbestendig te maken is: Trappenberg- Kloosterschuur. In opdracht van de Greenport en in samenwerking met gebiedspartners en ondernemers werkt &Flux aan het programmamanagement van de ontwikkeling van Trappenberg-Kloosterschuur tot een toekomstbestendig glastuingebied.

Om clustervoordelen zoals gezamenlijke investeringen in energie-, water- en CO2-voorzieningen te behouden wordt nu ingezet op de transformatie van drie naar één glastuinbouwconcentratiegebied voor gespecialiseerd glas.

Vanuit de gedachte van de Greenport worden de uitdagingen gebiedsgericht opgepakt en zijn de ondernemers leidend. De gebiedspartners en tuinbouwondernemers beslissen zelf over de toekomst van het gebied.

Belangrijke thema’s waar de komende tijd aan gewerkt wordt zijn wonen, energietransitie, bestemmingsplan, ontsluiting en bedrijfsverplaatsingen.

&Flux is als programmamanager inhoudelijk bij elk thema betrokken en is gericht op het opzetten en borgen van optimale afstemming en samenwerking tussen de onderlinge programmaonderdelen. Door het leggen van deze complexe ruimtelijke puzzel dragen we bij aan een toekomstbestendige glastuinbouw.

Dit project is onderdeel van ons programma Duurzame Glastuinbouw. Meer weten over het programma? Klik hier.

Neem gerust contact op met Michiel!

Wil je meer weten over dit project, over onze aanpak of over dit thema?

Volg ons op: