Onze visie op

Transitiemanagement

Voordat we ingaan op de term transitiemanagement, willen we eerst helder krijgen: wat zijn transities? Transities zijn niet nieuw. Als we terugkijken in de geschiedenis zien we genoeg voorbeelden. Bijvoorbeeld de transitie van een agrarische naar een geïndustrialiseerde samenleving, of van een lokale economie naar een steeds meer globale economie (en weer terug). Wat nieuwer is: groeiende aandacht voor duurzame transities. Wij leggen uit wat we onder duurzame transities verstaan, en nog belangrijker: hoe je ze kunt versnellen met effectief transitiemanagement.

Duurzame transities

Onder duurzame transities verstaan wij de grote, structurele maatschappelijke veranderingen die nodig zijn om in de toekomst een leefbaar en toekomstbestendig Nederland te realiseren. Juist in tijden van veranderende omstandigheden, zoals door klimaatverandering, zijn transities nodig om onze samenleving en onszelf aan te passen.  

We hebben het dan bijvoorbeeld over de energietransitie: hoe zorgen we dat in 2050 al onze energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen? Dit vraag om een enorme verbouwing van ons energiesysteem. Maar ook de transitie van het landelijk gebied, waarin de toekomst van het landelijk gebied zal worden bepaald. Binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werken regiopartners aan de opgaven voor de landbouw, natuur en recreatie die juist hier samenkomen. Andere duurzame transities zijn de transitie naar een circulaire economie en de transitie naar een klimaatadaptieve leefomgeving.  

Wat hebben duurzame transities met elkaar gemeen? De urgentie ervan is hoog én actie is nodig. De noodzaak van deze transities is helder. Om de klimaatdoelen te halen moeten we duurzame transities versnellen. Zo stelde het IPCC in 2023 dat de aarde al 1,1 graad is opgewarmd en dat het ‘1,5-graden-doel’ uit het Parijsakkoord in gevaar komt. Ook voor organisaties individueel is het meedoen aan deze transities van belang om de toekomstbestendigheid van hun organisatie te garanderen. Dat betekent dat we actie moeten ondernemen. Maar hoe? 

Onze impact

Wij krijgen de transitie in beweging

Transities vinden niet van de een op de andere dag plaats. Dat komt mede door de grootte en de complexiteit van de opgaven. Op veel domeinen worden al duurzame stappen gezet. Tegelijkertijd is er nog een hele weg te gaan en zullen we deze transities flink moeten versnellen. Vergelijken we de klimaatdoelen met huidige projecten en activiteiten, dan is duidelijk: het tempo moet omhoog. Zoals de organisatie van de Climate Classic 2024 het verwoordt: “Time is our only challenge.” (Tijd is onze grootste tegenstander). Transitiemanagement is dus nodig om de transities in beweging te krijgen én te versnellen.

Transitiemanagement

Transitiemanagement gaat over het sturing geven aan (duurzame) transities met als doel ze te versnellen. Dit vraagt om strategisch nadenken en vooruitkijken. Om echte impact te maken, moeten transitiemanagers een innovatieve en oplossingsgerichte blik hebben, weten hoe je belangrijke spelers met elkaar verbindt en ambities kunnen omzetten in concrete acties. Bij &flux onderscheiden we drie principes voor effectief transitiemanagement.  

Samenwerking tussen partijen is de sleutel tot succes: door duurzame initiatieven, kennis en spelers met elkaar te verbinden, kunnen we grotere stappen zetten. Wij houden ons bezig met het opzetten van of bijdragen aan platforms die kennis delen en partijen verbinden, om zo samen te werken aan een duurzame toekomst. Kijk bijvoorbeeld naar ons project genaamd H2Makers, of onze inzet voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Juist in de onzekerheid en complexiteit van transities zien wij kansen. Niet alleen kansen om te verduurzamen, maar ook kansen voor vernieuwde business cases. Organisaties zullen namelijk hun activiteiten moeten aanpassen om ook in de toekomst door te kunnen groeien. De waterstofmarkt is een voorbeeld waar we onzekerheid zien over de inzet en beschikbaarheid, maar waarin ook veel potentie zit op de lange termijn als duurzaam alternatief voor fossiele energiebronnen. 

Door altijd een paar stappen vooruit te denken, kunnen we ons daadwerkelijk voorbereiden op wat ons te wachten staat. We weten bijvoorbeeld dat de aarde 1,5 graad gaat opwarmen en dat kritieke grondstoffen uiteindelijk opraken. Daarom moeten we nu aan de slag om onze leefomgeving en onze economie in te richten op dat scenario. Dat deden wij bijvoorbeeld door het Convenant Klimaatadaptief Bouwen te initiëren en begeleiden, welke uiteindelijk als opmaat diende voor de ‘Landelijke Maatlat Klimaatadaptief Bouwen’.  

Over ons

Waarmee wij helpen als transitiemanagers

Bij &flux zetten we effectief transitiemanagement in om onze programma’s en projecten tot een succes te brengen. Wij werken enkel aan initiatieven waarvan we zelf geloven dat deze bijdragen aan de duurzame transities. Onze aanpak beslaat drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Door deze niveaus aan elkaar te verbinden werken wij van strategie tot uitvoering aan het versnellen van duurzame transities.

Benieuwd geworden?

We maken graag kennis met je!

Ons team van transitiemanagers staat voor je klaar om sturing te geven aan jouw opgave binnen de klimaat, grondstoffen en energietransitie.

Bekijk onze contactgegevens op onze teampagina.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.