Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (LTO Noord)
  • West-Nederland
  • 2022-2024
  • Thea

Sinds 2022 voert onze collega Thea meerdere projecten uit in opdracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een programma van LTO Nederland, in samenwerking met waterschappen en ministeries. In dit programma werkt zij aan de transitie van het landelijk gebied, toegespitst op de landbouw.

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Projecten waar wij aan mogen bijdragen, zijn:

  • Het uitzetten van bodemadviesaanvragen van boeren naar bodemadviseurs, en het organiseren van thematische bijeenkomsten met deze adviseurs.
  • Het organiseren van excursies naar de Boerderij van de Toekomst
  • Het organiseren van demo’s met loonwerkers, waarbij nieuwe innovaties en technieken worden getoond op het gebied van ondiepe bodembewerking, mechanische onkruidbestrijding en gewasvernietiging, vermindering van gewasbeschermingsmiddeleninzet, et cetera.

Met deze projecten werken we aan het faciliteren van de verduurzaming van de landbouw, door boeren te voorzien van kennis en tools rondom bodem en water.

Lees hier meer over de inzet van de bodemteams in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Van de demo’s met loonwerkers zijn video’s opgenomen. Deze zijn hier terug te kijken:

Ook op de website van de Boerderij van de Toekomst zijn al veel video’s opgenomen met meer informatie.

Ook zijn er podcasts te beluisteren op Boer van de Toekomst op Spotify. Bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van strokenteelt in de landbouw, de toekomst van gewasbeschermingsmiddelen en het opleiden van de ‘Boer van de Toekomst’.

Wil je meer weten over dit project?

Thea maakt graag kennis met je!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.