kaart Voorne-Putten waar we werken aan de transitie landelijk gebied
  • Provincie Zuid-Holland
  • Voorne-Putten
  • 2023
  • Thea, Petrus

De Provincie Zuid-Holland werkt in een aantal deelgebieden aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Onder dit programma zijn regio’s bezig om toekomstbestendige oplossingen te vinden voor grote onderwerpen zoals water, klimaat, natuur en stikstof. Door de complexiteit van de vraagstukken spreken we ook wel van een transitie van het landelijk gebied. In de Zuid-Hollandse Delta wordt er per eiland gekeken naar hoe grondeigenaren en gebruikers van het gebied kunnen omgaan met de NPLG-doelen op water, klimaat, natuur en stikstof. 

Transitie Landelijk Gebied – Met het oog op de transitie van het landelijk gebied mag &flux de procesbegeleiding verzorgen voor het eiland Voorne-Putten. De komende jaren zal er gewerkt worden naar een toekomstperspectief voor dit eiland, net als voor alle andere landelijke gebieden in Nederland. Een spannend traject, waar wij ons graag voor in zetten. Samen met de grondeigenaren, de overheden en andere belanghebbenden gaan wij op zoek naar de identiteit van het eiland, de onvermijdelijke veranderingen waar zij samen een oplossing voor moeten vinden en een gezamenlijke basis voor het maken van plannen. In de volgende fase willen we die plannen natuurlijk ook graag concreet gaan maken! 

Voorne-Putten is een prachtig eiland waar de landbouw, de natuur en de dorpen de identiteit van het landschap hebben gevormd. Het heeft honderden agrarische ondernemers en een grote recreatieve sector. Tegen de kust ligt het unieke natuurgebied Voornes Duin, een van de meest soortenrijke duingebieden in Europa. Een contrast met de drukte van omringende industrie, havens en steden. De natuur en rust worden enorm gewaardeerd, niet alleen door de eilandbewoners, maar ook door de grote hoeveelheden toeristen die het eiland jaarlijks bezoeken.  

Het adaptieve vermogen van het eiland en haar bewoners is groot. Dat adaptieve vermogen hebben we nodig om de veranderingen naar de toekomst op te kunnen vangen en het eiland ook naar de toekomst te verzekeren van een gezond, veilig en divers leefmilieu en een bloeiende economie. 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is opgezet door de Nederlandse overheid om verschillende kwesties in de transitie landelijk gebied aan te pakken, zoals behoud van natuur, waterkwaliteit, stikstofproblematiek en klimaatverandering. Daarvoor is samenwerking op alle niveaus nodig om de nationale doelstellingen effectief te bereiken. Het is een complexe opgave met de nodige onzekerheden, maar wij geloven dat juist in die onzekerheid en complexiteit vaak de oplossing schuilt. 

Het NPLG-proces betekent een langlopend traject voor Voorne-Putten. Dit willen we in goede banen leiden en daarvoor is het belangrijk om alle belanghebbenden in het gebied betrokken te houden.

Dat doen we door te kijken naar het eigenaarschap van bewoners en boeren, dialoog te voeren met belanghebbenden in het landelijk gebied, en daarvanuit scherpen we onze gezamenlijke visie aan op identiteit, de toekomstige veranderingen, het behalen van NPLG-doelen en een gezonde economie. Van de natuur tot de landbouw en van de recreatie tot de waterkwaliteit, van de verdienmodellen in het agrarisch gebied tot de zorg voor ons Voornes duin. Essentieel daarbij is om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Dat is voor ons een leidraad binnen het project. 

We werken graag aan het thema ‘Transitie Landelijk Gebied’ omdat het aansluit bij onze visie op duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Het NPLG is een vooruitziende stap naar een veerkrachtige en duurzame toekomst. Hoewel het een complexe opgave is met de nodige onzekerheden, geloven we dat juist in die onzekerheid en complexiteit vaak de oplossing schuilt.   

Door gezamenlijk aan een voorstelbare toekomst te werken, gaan we uitdagingen aan die voor individuele organisaties vaak onmogelijk lijken. Deze aanpak bevordert niet alleen groei en ontwikkeling, maar stelt ons ook in staat om te anticiperen op toekomstige veranderingen en uitdagingen. Het project biedt een kans om samen op zoek te gaan naar een nieuwe toekomst waarin we meer waarde creëren en tegelijkertijd onze impact op het milieu verminderen. 

Benieuwd wat we nog meer doen in de Zuid-Hollandse Delta? Wij werken ook in andere gebieden aan het thema Transitie landelijk gebied. Bijvoorbeeld op het Eiland van Dordrecht, waar we ook procesbegeleiding voor het NPLG faciliteren.

zicht op het eiland van dordrecht en de transitie landelijk gebied

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact op met Thea of Petrus!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.