Toekomstbestendig Bouwen in de Metropool Regio Amsterdam
  • Metropool Regio Amsterdam
  • Regio Amsterdam
  • 2020-2021
  • Michiel, Sander

Nederland staat de komende jaren voor een flinke bouwopgave. Tot 2030 moeten er een miljoen woningen bij gebouwd worden volgens onderzoek van CBS en NEPROM. Dat betekent concreet het zo veel mogelijk en zo snel mogelijk realiseren van woningen en het liefst ook nog zo betaalbaar mogelijk.

Tegelijkertijd speelt er ook nog een andere opgave: de transitie naar een duurzame samenleving. Een samenleving zonder fossiele energiebronnen, gebaseerd op een circulaire economie in een gezonde, klimaatrobuuste en kwalitatief goede leefomgeving. Een leefomgeving die over 50, 75 of 100 jaar ook nog van hoogwaardige kwaliteit zal moeten zijn.
Toekomstbestendig bouwen is dus een must!

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) geven we invulling aan deze twee opgaves door het ontwikkelen van een toetsingskader waarmee de bouw- en verstedelijkingsopgave in de MRA op een toekomstbestendige manier (circulair, energieneutraal, klimaatadapief, natuurinclusief, gebruikmakend van duurzame mobiliteitsconcepten en eventueel ook een gezonde leefomgeving) kan worden gerealiseerd met behoud van volume, snelheid en betaalbaarheid.

We zoeken in dit project samen met de MRA naar een breed gedragen kader van indicatoren en criteria op de genoemde thema’s. Dit wordt een kader waarmee alle 32 gemeenten binnen de regio op prestatieniveau kunnen gaan sturen.

Door middel van een brede analyse van wat er landelijk, in deze en in andere regio’s al aan methodieken en instrumenten bestaat, werken we toe naar een bruikbaar en herkenbaar kader. Op basis van deze inventarisatie werken we aan de hand van verdiepende sessies, verbredende sessies en een marktconsultatie toe naar een toetsingskader met ambitieniveaus die passen binnen de context van de MRA.

Het zijn uiteindelijk de ontwikkelaars, bouwers, installateurs en groenondernemers die de ambitie in de praktijk moeten brengen.

Overheden bouwen zelf niet. Daarom blijven we altijd scherp op de ontwikkelingen in de markt (industrialisatie, automatisering, digitalisering, modulair bouwen), de kansen en belemmeringen die daaruit voortvloeien en de implicaties van de ambities voor de ketensamenwerking. In dit project werkt het team van &Flux nauw samen met verschillende afdelingen binnen de MRA.

Samen met onze relaties complexe materie bruikbaar maken om op grote schaal impact te maken, daar krijgen we energie van!

Tip: Lees ook dit nieuwsartikel dat hier verder op ingaat!

Wil je meer weten over dit project, over onze aanpak of over dit thema?

Neem gerust contact op met Michiel!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.