QuickScan CCU - &Flux
QuickScan CCU
  • Projectbureau Noordzeekanaalgebied
  • Nederland
  • 2022
  • Thea, Petrus, Mark

Het Projectbureau Noordzeekanaalgebied heeft ons gevraagd een QuickScan uit te voeren naar CCU- initiatieven binnen het gebied. Tot op heden is hier namelijk (nog) geen duidelijk overzicht van.

Om de CO2 doelen van 2050 voor Nederland en de Europese Unie te halen, moet er een enorme emissiereductie plaatsvinden. De inzet hierbij is het zoveel mogelijk voorkomen van emissies door bijvoorbeeld over te stappen op groene energie. Maar niet voor alle sectoren en producten is het mogelijk om van koolstof als grondstof af te stappen. Met name in de glastuinbouw, de industrie, bouw en brandstoffen sector is dit een grote uitdaging.

Om de doelen te halen, is daarom een (gesloten) koolstof kringloop nodig. Hierbij speelt Carbon Capture & Utilization (CCU) een belangrijke rol. De essentie van gesloten koolstofkringlopen bestaat uit het vermijden van (uiteindelijke) emissie van ʹ van oorsprong fossiele ʹ koolstof naar de atmosfeer en het vinden van nieuwe koolstofbronnen voor onze industrie, ter vervanging van de huidige fossiele bronnen.

Omdat CCU bestaat uit diverse (technologie gedreven) routes en (economisch gedreven) waardeketens is het moeilijk om hier een goed beleidskader voor te maken. Daarnaast hebben verschillende CCU-routes sterk verschillende rest-emissies van CO2, en daarmee een verschillende impact op klimaat- en circulariteitsdoelen.

Tot slot bevinden technologieën zich in verschillende stadia van ontwikkeling, wat het speelveld nog complexer maakt. Bij de EU staan gesloten koolstofkringlopen sinds 2021 ook hoog op de agenda, sinds zij haar actieplan Sustainable Carbon Cycles communiceerde. De basis hiervan zijn twee pijlers: ‘Carbon Farming’ en ‘Industrial Sustainable Carbon’.

Het eerste zet in op het zoveel mogelijk vastleggen van CO2 en het tweede op het gebruik van duurzame (biogene) CO2. De EU heeft hier ook doelstellingen voor opgesteld. In 2028 moet elke ton CO2 die door de industrie wordt opgevangen, vervoerd, gebruikt en opgeslagen, vanaf de bron gerapporteerd en verantwoord worden. In 2030 moet tenminste 20% van de koolstof die gebruikt wordt, afkomstig zijn van niet-fossiele bronnen. Daarnaast moet er vanaf 2030 jaarlijks 5 miljoen ton CO2 worden opgeslagen. Hiermee is duidelijk dat voor het behalen van de doelen CCS en CCU beide nodig zijn.

In Nederland was de oorspronkelijke focus op CCS gericht, maar inmiddels begint bij de industrie en de Rijksoverheid ook steeds meer de noodzaak van CCU duidelijk te worden. Dit alles heeft impact op de Nederlandse industrie en als zij competitief wil blijven is er een plan nodig om deze gesloten koolstof kringlopen te realiseren.

Ook voor het Noordzeekanaalgebied is het daarom dus enorm relevant om de mogelijkheden van CCU te onderzoeken en aan te jagen. En dat gaan we de komende maanden dan ook doen middels een QuickScan.

Alles weten over CCU?

Volg ons op: