Gelderland klimaatbestendig (ver)bouwen
 • Provincie Gelderland
 • Gelderland
 • 2021-2022
 • Sander

De provincie Gelderland heeft stevige ambities om klimaatbestendig te (ver)bouwen. Zeker tegen het licht van de stevige woningbouwopgave binnen de regionale verstedelijkingsstrategie. Tegelijkertijd bouwt de provincie zelf geen woningen maar werkt ze daarin samen met gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars. &flux en TAUW bundelen voor de provincie de krachten om klimaatadaptief bouwen samen met al deze partners meer in de praktijk te brengen en te versnellen. 

 

Gedurende de opdracht organiseren wij verschillende bijeenkomsten waarbij provincie, gemeenten, waterschappen en private partijen elkaar ontmoeten en kennis gedeeld kan worden. Daarnaast hebben we samen met de gebiedspartners en de provincie een aantal speerpunten geformuleerd waar we onder andere mee aan de slag zijn:

 • Borging: bij veel gemeenten speelt de vraag hoe en waar klimaatadaptatie ‘geborgd’ kan worden. Waar leg je het vast? Hoe formuleer je dit? Wij hebben in een interactief document overzichtelijk in kaart gebracht welke borgingsinstrumenten er zijn inclusief concrete voorbeelden.
 • We maken ‘klimaatadaptatie’ concreet in de Verstedelijkingsstrategie: aan de hand van vier locaties uit de verstedelijkingsstrategie maken we concreet met welke maatregelen klimaatbestendigheid gerealiseerd kan worden, wat daarvoor nodig is en wat het kost. Op die manier bereiken we ook dat er binnen de verstedelijkingsstrategie beter afgewogen kan worden wat er waar kan en moet gebeuren.
 • Hitte en het sociale domein: het wordt steeds belangrijker om de koppeling tussen klimaatadaptatie en het sociale domein te maken, bijvoorbeeld om de meest kwetsbare bewoners te beschermen en mee te krijgen. Tegelijkertijd: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij verzamelen bestaande inzichten om tot de gouden regels voor de koppeling met het sociale domein te vinden.
 • Bodem en water sturend: er is in het regeerakkoord aangegeven dat het bodem- en watersysteem sturend moet zijn bij ruimtelijke ingrepen. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de provincie Gelderland? Wie stuurt er dan? Waar sturen we naartoe? Deze vragen willen we samen met Gelderse waterschappen en gemeenten inzichtelijk maken.
 • Betrekken van beheer: de afdeling beheer binnen gemeenten is belangrijk bij de inrichting van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt de afdeling vaak te laat betrokken waardoor klimaatadaptatie in projecten niet meer meegenomen kan worden. Wij willen samen met de afdeling beheer tot een beter werkproces komen.

  Los van deze activiteiten hebben we ook een ‘loket’ opengesteld voor alle vragen die met deze acties nog niet of niet voldoende zijn beantwoord. Neem contact op met Jil, via onderstaande knop of jil@nflux.nl

Heb je nog vragen, of wil je meer weten of wat we aan het doen zijn?

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.