water kraan illustratie bouwtafel
  • Provincie Gelderland, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe
  • Gelderland
  • 2023-2024
  • Sander, Thea, Olivia

Sinds september 2023 zijn we aan de slag met een nieuw initiatief voor drinkwater waar wij heel blij van worden: de Bouwtafel Waterzuinige wijken. In dit initiatief werken we aan het realiseren van (nieuwbouw)wijken waar drinkwaterbesparende voorzieningen worden aangelegd. En deze watertransitie is hard nodig.  

Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat er voldoende drinkwater beschikbaar blijft. Klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en economische groei hebben gezorgd voor een toename van het watergebruik in de afgelopen jaren, terwijl de beschikbaarheid van bronnen onder druk staat. Op nationaal niveau wordt aangestuurd op de realisatie van 900.000 nieuwbouwwoningen tot 2030. Het drinkwater om al die woningen op het drinkwaternet aan te sluiten is niet beschikbaar.  

Maar hoe los je dit probleem dan op? Eén ding weten we zeker: niemand kan het alleen. En: er is al heel veel mogelijk. En: er gebeurt nog niet genoeg. En: er zijn een heleboel partijen die deze opgave heel scherp op het netvlies hebben en daarmee graag aan de slag gaan.   

Het komende jaar pakken we met een breed gezelschap van publieke en private partijen in Gelderland de opgave van ‘waterzuinig bouwen’ beet. Om kennis en krachten te bundelen, alle bestaande oplossingen en technologieën te inventariseren, maar vooral ook om het in de praktijk te brengen via een aantal grootschalige voorbeeldwijken. Op die manier willen wij ‘bewijslast’ creëren: het kan, we doen het, kom maar kijken. Deze bewijslast zullen we ook delen met het Nationale plan van aanpak Drinkwaterbesparing vanuit het Rijk.   

We hebben onze acties uitgezet via drie lijnen: Denken, Doen en Vertellen.    

De eerste stap is genomen, we hebben bestaande waterbesparende oplossingen in beeld gebracht via een online webinar. Dit webinar hebben we georganiseerd in samenwerking met de Expertgroep Circulair water. Ben jij ook benieuwd? Kijk hier de Webinar Waterbesparende oplossingen.

In het Webinar worden de meest voorkomende oplossingen besproken over vijf categorieën waarin besparing op drinkwater mogelijk is. Deze zijn weergegeven in het waterrad.

Tijdens het webinar wordt een advies gegeven over welke maatregelen het meest effect hebben in termen van waterbesparingen. Ook is inzichtelijk wat de mogelijke besparing is voor een rijtjeshuis, een twee onder een kap en een appartementsgebouw, evenals de kosten die hierbij komen kijken. Tot slot geeft het webinar een kort overzicht over gezondheidsrichtlijnen waar rekening mee dient te worden gehouden

drinkwater rad schema

De volgende stap is om aan de oplossingen ook kengetallen toe te gaan voegen wat betreft mogelijke waterbesparing, investerings- en onderhoudskosten en ‘externe kosten’, zoals milieu-impact. 

De komende tijd gaan we met de Bouwtafel aan de slag aan de hand van ons gezamenlijke Activiteitenprogramma. Benieuwd waarom we dat doen? Lees dan het bestuurlijk statement waarin dit wordt uitgelegd.

Dit project sluit aan bij ons thema Klimaatadaptatie en water. Binnen dit thema werken we aan de uitdagingen van een toekomstbestendig watersysteem en voldoende en schoon drinkwater. Wij voelen dat de urgentie hoog is en werken daarom graag samen met alle partijen die een rol spelen in deze opgave. Zo legden we eerder verbinding tussen een aantal drinkwaterbedrijven en bouwketen om samen te werken aan een handelingsperspectief voor een toekomstbestendig drinkwatersysteem.

Meer weten over dit project of meedoen?

Neem contact op met Thea.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.