Smart Energie Systems; energiesysteem van de toekomst het hoofd bieden
  • Gemeente Rotterdam
  • Rotterdam
  • 2020-2023
  • Michiel, Léon

Het energiesysteem is van oudsher centraal georganiseerd. Maar de energiehuishouding ondergaat grote veranderingen.  Grote energiecentrales produceren elektriciteit. Die elektriciteit wordt via centraal gestuurde energienetwerken gedistribueerd en geleverd aan gebruikers. Ook productie en distributie van gas, olie en andere energiedragers zijn centraal georganiseerd. Als gevolg van klimaatverandering groeit het bewustzijn om anders om te gaan met onze energieopwekking. Het is dan ook cruciaal om te werken naar een energiesysteem van de toekomst!

Met het Smart Energy Systems programma werkt de gemeente aan de energietransitie om klimaatdoelen te behalen en zo een nieuwe economie op te bouwen. Door het combineren van onze inhoudelijke kennis over energie-innovatie en onze ervaring met het draaien van vergelijkbare programma’s dragen we middels dit programma bij aan het verduurzamen van onze stad.

Smart Energy Systems Rotterdam

Ben je ook geïnteresseerd om meer te weten,

Neem contact op met Michiel!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.