Tomaten telen met Big Data
  • Greenport Aalsmeer, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Waternet, Liander, Gasunie, Meerlanden, datacenters, RHDHV
  • Greenport Aalsmeer
  • 2019-20
  • Petrus

Glastuinbouw en datacenters horen tot de meest energie-intensieve bedrijfstakken van Nederland. De post energiekosten is voor beide een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten: tussen de 20% en 40% voor een tuinder en rond de 50% voor een datacenterondernemer. Optimale energievoorziening is een belangrijke factor voor de concurrentiepositie in beide sectoren.

Over deze propositie

Energetische koppeling tussen beide sectoren kan veel opleveren: warmte voor de glastuinbouw en koeling voor het datacenter. De kas kan hierdoor besparen op het gebruik van fossiele brandstof die normaliter wordt gebruikt om de kas te verwarmen, terwijl de restwarmte van het datacenter opnieuw wordt gebruikt én ook nog koude oplevert.

De ontwikkeling van duurzame warmtenetten in een niet gereguleerde markt kent in iedere omgeving een eigen dynamiek, opgebouwd uit de fysieke omgeving, de beschikbaarheid van bronnen, (markt)initiatieven en de positionering van de (lokale) overheid. &flux bracht alle partners in de waardeketen samen en schreef een ontwikkelstrategie voor duurzame verwarming tussen kassen en datacenters. Het rapport beoogt te inspireren, mogelijkheden te schetsen en inzicht te geven in complexiteit én oplossingen. De combinatie van bronnen, gebruikers, beleid en technische innovaties gaan snel maar komen alleen van de grond als gezamenlijk wordt toegewerkt naar een warmtenet.

&flux werkte in dit project samen met RoyalHaskoningDHV voor de technische en financiële onderbouwing.

Meer informatie?

Benader daarvoor Petrus!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.