• Stedin, NetVerder, Engie, Alblasserdam en anderen
  • Alblasserdam
  • 2019-20
  • Petrus

Per 1 januari 2020 is Stedin eigenaar van het elektriciteits- en gasnetwerk op Park Nieuwland in Alblasserdam. Het bedrijf mag meteen flink aan de slag om in elk geval het gasnetwerk te renoveren. Juist voor dat gasnetwerk geldt dat investeringen spannend zijn: alles in Nederland is immers gericht op het verminderen van aardgasverbruik, zeker voor verwarmingsdoeleinden. Gelukkig zien we bij &flux altijd kansen: op Park Nieuwland bevindt zich een aantal bedrijven, bijvoorbeeld staalindustrie en datacenters, die elke dag veel warmte wegkoelen. Hierin ligt de eerste uitdaging voor het gebied: kunnen we deze warmte niet winnen en hergebruiken voor verwarming, zodat we veel minder hoeven te investeren in de renovatie van het gasnetwerk?

Er is nog een andere kans: de uitdaging voor onze hele economie is om per 2050 voor bijna 100% onafhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen. Daarvoor zullen we een transitie door moeten maken van aardgas en elektra uit fossiele bronnen naar een elektra-, warmte- en eventueel gasnetwerk, volledig gevoed door duurzame bronnen. Aan de gebruikszijde, maar ook in het netwerk zelf is de interactie en synergie tussen deze ‘commodities’ in potentie groot. Zo kunnen we bijvoorbeeld laagwaardige warmte met elektra opwaarderen, kunnen we overtollige elektra opslaan in warmte of converteren naar waterstof, kunnen we hoge temperatuur restwarmte op basis van verbrandingsprocessen hergebruiken en kunnen we indien nodig groen gas gebruiken voor piekverwarming.

Als we dit georganiseerd krijgen, maken we van Park Nieuwland een icoon in de energietransitie. De plek waar we met een Smart Energy Grid de omslag naar zero carbon maken. Sneller dan ieder ander bedrijventerrein in Nederland.

&flux neemt samen met RPS het initiatief om deze uitdaging waar te maken. We brengen de spelers in de keten samen, formuleren een heldere uitdaging en werken nu aan de financiering om de haalbaarheidsstudie voor een ‘Smart Energy Grid’ uit te kunnen voeren.

Meer weten over het Energy Grid?

Vraag het aan Petrus!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.