Vliegen we straks op waterstof
  • Aviation Cluster Estonia
  • Estland
  • 2022
  • Leonoor, Mark, Petrus

Vliegen we straks op waterstof en is dit de kans om duurzame luchtvaart mogelijk te maken? Een kansrijke stap op dit transitiepad naar het gebruik van Sustainable Aviation Fuels is de ontwikkeling van ‘Power-to-Liquid’ brandstoffen. Dit type brandstof wordt gemaakt uit waterstof en CO2. 

Met het “Fit for 55” pakket aan verduurzamingswetgeving zet de Europese Commissie in op het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.  De luchtvaart speelt als sector een belangrijke rol in het behalen van de broeikasgasreductiedoelstelling van 55% in 2030. Om de sector richting te geven, heeft de Europese Commissie een EU-breed mandaat voor het bijmengen van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voorgesteld, evenals bijkomende verplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen. Concreet betekent dit een  bijmengverplichting van 2% voor SAF tegen 2025, oplopend tot 5% in 2030, 32% in 2040 en 63% in 2050. De verwachting is dat de bijmengverplichting vanuit de EU 28% is in 2050. Om aan deze norm te voldoen is veel (groene) waterstof nodig. 

In deze context is Estland als lidstaat van de EU  op zoek naar een nieuwe economische propositie om fossiele hulpbronnen (zoals schalieolie en aardgas) uit te faseren. Begin 2021 ontwikkelde &flux al met succes een breed gedragen waterstofstrategie voor de Port of Tallinn waarbij waterstof en daaruit gemaakte producten zijn gepositioneerd als een nieuwe economische propositie voor Estland. 

Het potentieel voor waterstofproductie uit hernieuwbare energiebronnen zoals offshore en onshore wind en zonne-energie in Estland is groot. Groene waterstofproductie biedt naast de productie van Sustainable Aviation Fuels ook kansen voor technologische innovatie en toepassingen om de luchtvaartsector in Estland klimaatneutraal te maken.  

Brancheorganisatie Estonian Aviation Cluster heeft &flux gevraagd om een strategie met handelingsperspectief te ontwikkelen voor waterstoftoepassingen in de luchtvaart. Samen met publieke en private belanghebbenden werken wij een analyse en actieplan uit voor waterstof waarmee partijen in de luchtvaartsector aan de slag kunnen.  

&flux doorgrondt de complexiteit van transities en de internationale waterstofketen. In onze aanpak brengen bij de markt en overheid bij elkaar door samen een gedeeld perspectief op de waterstofketen te ontwikkelen. Bijzondere aandacht in onze analyse gaat uit naar de economische haalbaarheid van waterstoftoepassingen in de Estlandse context.

Wij verliezen daarbij belangrijke internationale beleidsontwikkelingen zoals EU Taxonomy, Hydrogen Valleys en het nationale krachtenveld niet uit oog en creëren met onze aanpak waar mogelijk synergie tussen overheidsbeleid en strategie van marktpartijen.   

Wil je meer weten over dit specifieke project of hoe waterstof van toegevoegde waarde kan zijn voor uw organisatie?

Geen probleem!
Mark Zuyderwijk maakt graag tijd. 

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.