CO2 Smart Use stopt - &flux
CO2 Smart Use stopt
  • Thea, Petrus, Mark

Vanaf dit jaar 2022 stopt ons programma CO2 Smart Use te bestaan. Graag leggen we hieronder uit waarom.

In 2016 hebben we met 26 partners onze krachten gebundeld om een CO2 Smart Grid te creëren. CO2 Smart Grid was de voorloper van het CO2 Smart Use-platform. Samen met onze partners hebben we een gedegen haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de vooruitzichten van een smart grid voor CO2 in het westen van Nederland. De conclusies van dat onderzoek hebben geleid tot dit rapport.

Om een nationale en internationale CCU-economie op te schalen, zijn we ons met CO2 Smart Use gaan richten op de business case. We waren en zijn nog steeds enthousiast over de groeiende dynamiek op CCU binnen de Nederlandse en Europese context en wilden die dynamiek versterken.

Samen met onze partners OCAP, Glastuinbouw Nederland, Gasunie, Provincie Zuid-Holland en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben we geïnvesteerd in het creëren van een platform met een website en community. Deze website en community zijn gericht op de ontwikkeling en groei van de CCU-activiteiten. Dat deden we door een database op te bouwen van professionals en bedrijven, door evenementen te organiseren, verbindingen te leggen tussen partners en door relevante partijen te informeren. Hiermee wilden we CO2 positioneren als de grondstof van de toekomst en de transitie van een CO2-uitstotende naar een CO2-absorberende industrie helpen.

Ons streven heeft geresulteerd in de volgende activiteiten en evenementen die de afgelopen jaren zijn georganiseerd:

• Organiseren van CCU-evenementen op European Industry and Energy Summit 2020 en 2021.

• Webinar over subsidieregelingen (samen met RVO en TKI Energie & Industrie).

• Top 30 Event (met de koplopers op CCU in NL).

• In kaart brengen van het CCU Ecosysteem in NL.

CCU Documentaire (met Industrielinqs).

• Maandelijkse nieuwsbrieven.

• Interviews met leden uit de community (op de website).

Bij het organiseren van al deze activiteiten en evenementen zagen we de community groeien, maar zagen we ook een verandering in de CCU-markt.

Nu de CCU-markt volwassener wordt en naar een competitief niveau groeit, hebben we stilgestaan bij onze eigen rol hierin. Het veiligstellen van voldoende middelen en grondstoffen om CCU-producten te maken, wordt steeds relevanter, wat ook verklaart waarom de markt minder preconcurrerend wordt. Omdat CO2 Smart Use altijd bedoeld was als een pre-competitief platform, realiseerden we ons dat onze rol misschien minder relevant en noodzakelijk wordt.

In 2021 zagen we deze verandering ook in websitebezoek en opkomst bij onze activiteiten. Onze nieuwsbrieven met nieuws over leden trokken nog steeds de aandacht, maar evenementen werden minder vaak bezocht, vooral in de tweede helft van 2021. Vorig jaar hebben we alle Nederlandse industriële clusters geïnterviewd om te zien of er een manier was om de samenwerking buiten ons huidige platform te vergroten. We concludeerden dat de clusters meer gericht waren op regionale CCU-ontwikkelingen en proposities. Dit alles in combinatie met afnemende financiële middelen om dit programma te financieren, heeft ons doen besluiten om te stoppen met onze activiteiten met CO2 Smart Use.

De komende 6 maanden houden we de website online, zodat leden toch gebruik kunnen maken van de database. Als een lid creatieve ideeën heeft om het netwerk op de een of andere manier voort te zetten, neem dan contact met ons op. Voor vragen naar aanleiding van deze aankondiging kunt u ook contact opnemen via mark@nflux.nl.

Volg ons op: