Klimaatadaptief Rijswijk; van actielijst naar uitvoeringsprogramma!

Voor de Gemeente Rijswijk mag &flux het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatief Rijswijk gaan ontwikkelen. De gemeente wil  met de steeds zichtbaarder wordende klimaatextremen, beter weerbaar zijn tegen hitte, droogte, hevige neerslag en een verlies aan biodiversiteit. Daarnaast zet de gemeente zich al geruime tijd in om een gezonde en prettige leefomgeving voor haarbewoners te creëren.

In 2020 heeft &flux voor de gemeente inzichtelijk gemaakt wat zij kan doen om de leefomgevingen  aan te passen aan de effecten van klimaatsverandering (Actieplan Klimaatadaptief Rijswijk). Met veel plezier en trots zijn we nu ook gevraagd om de volgende stap naar een Klimaatadaptief Rijswijk te mogen begeleiden. Van het wat kunnen we doen om klimaatadaptiever te worden naar het hoe gaan we een klimaatadaptief Rijswijk realiseren!

De komende maanden zal, aan de hand van het eerdere Actieplan, zowel met interne stakeholders als regionale betrokkenen verkend worden hoe de klimaatadaptieve ambitie en visie kan aansluiten bij lopende projecten en programma’s. Vervolgens gaan we na wat er georganiseerd moet worden en welke rol de gemeente wil vervullen richting het activeren en betrekken van bewoners, regionale partners en bedrijfsleven (projectontwikkelaars en de bedrijfsterreinen).  

Met Rijswijk als een van de eerste partners in het Convenant Bouw Adaptief zullen hierbij de afspraken en werkwijzen van het Convenant centraal staan in dit proces.

Bij een programmatische aanpak hoort – vanzelfsprekend – ook een bijbehorende investeringsagenda en daarmee een raadsbesluit. &Flux verzorgt dit gehele proces en de behorende projecten. Op projectonderdelen werken we hierin samen met SaWa – waarmee we eerder ook heel fijn hebben samengewerkt.

Sander kan je alles vertellen en vragen beantwoorden.

Mail direct!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.