Actieplan Klimaatadaptief Rijswijk - &Flux
  • Gepubliceerd: 16 november 2020
  • Door: Michiel Pols
Actieplan Klimaatadaptief Rijswijk

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt. Voorjaar en zomer worden droger, winters worden natter.

Extreme neerslag kan vaker en heviger voorkomen. Op steeds meer plekken kan er sprake zijn van ‘heat islands’. Deze en andere uitingen van het veranderende klimaat ervaren we steeds vaker en steeds duidelijker; de impact van weersextremen op onze leefomgeving neemt toe.

Tegen deze achtergrond werkt de gemeente Rijswijk aan haar toekomst. En ook in die toekomst wil Rijswijk een prettige gemeente zijn met een aantrekkelijke leefomgeving. Daarom is de gemeente Rijswijk niet alleen onderdeel van de ‘Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland’ en het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’, maar heeft de gemeente tegelijkertijd aandacht voor duurzaamheid: er wordt gewerkt aan een energievisie en er is aandacht voor ‘groen’ en ‘blauw’ in de stad. 

De gemeente Rijswijk heeft &Flux gevraagd om tot een actieplan Klimaatadaptief Rijswijk te komen, als voorloper op een uiteindelijk Uitvoeringsagenda conform het bestuursakkoord Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor het opstellen van het Actieplan heeft &Flux binnen de gemeente een brede kick-offsessie georganiseerd om bottom-up inzicht in de intern lopende dynamieken te krijgen én eigenaarschap op de opgave te creëren (bewustwording).

In verdiepende gesprekken met project- en programmaleiders én stakeholders vanuit de regio zijn de concrete beleids-, project- en thematische kansen opgehaald. 

Momenteel zijn we bezig dit alles samen te vatten tot een actieplan met een afwegingskader. Hiermee kan de gemeente zelf zo snel mogelijk aan de slag met haar ambities op klimaatadaptatie. Kortom, het stroomlijnen van het enthousiasme en de ambitie dat in Rijswijk leeft om tot een vitaal- en aantrekkelijke leefomgeving te komen! 

Met trots kunnen we inmiddels ons rapport presenteren!!

Vragen en/of opmerkingen?

Neem direct contact op!

Michiel is projectleider en kan je alles vertellen en vragen beantwoorden.

Volg ons op: