Klimaatadaptatie in de regio Utrecht! - &Flux
Klimaatadaptatie in de in de regio Utrecht!
  • Provincie Utrecht
  • Utrecht
  • 2020-2021
  • Thea, Sander

Klimaatadaptatie is geen onbekend onderwerp meer; steeds meer merken we in ons dagelijks leven dat het klimaat verandert – van hittegolf tot extreme droogte. We moeten ervoor zorgen dat we ons aanpassen op deze veranderingen, onder andere door onze gebouwde omgeving hier op aan te passen.

Daarom heeft de provincie Utrecht, als onderdeel van haar klimaatadaptatie programma, samen met een aantal partners het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen en andere betrokkenen, afspraken te maken over het klimaatrobuust inrichten van onze gebouwde omgeving. Dat geldt voor de #bestaande omgeving én voor #nieuwbouwprojecten.

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben een flink aantal van deze partijen (ca. 40) een aantal intensieve ‘sprintsessies’ bijgewoond. Samen zijn ze, begeleid door &Flux en Tauw, in deze sessies op zoek gegaan naar concrete afspraken om op de verschillende thema’s die horen bij dit onderwerp tot actie over te kunnen gaan. Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld extreme neerslag, maar ook bouwen met groen, droogteproblematiek of hittestress. Alle partijen vinden het belangrijk om dit samen te doen, zodat er zo veel mogelijk duidelijkheid ontstaat over hoe we met z’n allen tegen deze uitdaging aan kijken en wat we er aan kunnen doen. In de afspraken wordt niet alleen ingegaan op de verschillende inhoudelijke onderwerpen die hierbij een rol spelen, maar ook op de verschillende randvoorwaardes die nodig zijn om de uitdaging zo goed mogelijk aan te kunnen gaan.

Samen hebben alle aanwezigen voor een flink deel de afspraken al bedacht en geformuleerd. In de afgelopen tijd zijn er enkele vragen nog beantwoord en puzzelstukjes gelegd, waarna de partijen de concept-afspraken kunnen gaan vaststellen. ‘Concept’, want vervolgens zullen alle organisaties de afspraken ook echt ondertekenen en dat betekent dat iedereen aan de slag zal gaan met de eigen besluitvormingsprocessen. Hou de berichten in de gaten voor de precieze datum!

Volg ons op: