Klimaatadaptatie in de in de regio Utrecht!
  • Provincie Utrecht
  • Utrecht
  • 2020-2021
  • Thea, Sander

Klimaatadaptatie is geen onbekend onderwerp meer; steeds meer merken we in ons dagelijks leven dat het klimaat verandert – van hittegolf tot extreme regenval tot lange periodes van droogte. We moeten ervoor zorgen dat we ons aanpassen op deze veranderingen, onder andere door onze gebouwde omgeving hier op aan te passen.

Daarom heeft de provincie Utrecht, als onderdeel van haar klimaatadaptatie programma, samen met een aantal partners het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen en andere betrokkenen, afspraken te maken over het klimaatrobuust inrichten van onze gebouwde omgeving. Dat geldt voor de bestaande omgeving én voor nieuwbouwprojecten.

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben een flink aantal van deze partijen (ca. 40) een aantal intensieve ‘sprintsessies’ bijgewoond. Samen zijn ze, begeleid door &Flux en Tauw, in deze sessies op zoek gegaan naar concrete afspraken om op de verschillende thema’s die horen bij dit onderwerp tot actie over te kunnen gaan. Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld extreme neerslag, maar ook bouwen met groen, droogteproblematiek of hittestress.

In de afspraken wordt niet alleen ingegaan op de verschillende inhoudelijke onderwerpen die hierbij een rol spelen, maar ook op de verschillende randvoorwaardes die nodig zijn om de uitdaging zo goed mogelijk aan te kunnen gaan.

Daarnaast is er voor deze samenwerkende partijen een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die hen kunnen helpen bij het realiseren van de afspraken. Één daarvan is de zogenaamde Schijf van Vijf: een routekaart met vijf stappen om te komen tot een klimaatbestendige bestaande gebouwde omgeving.

Op 12 april 2022 sloten we de samenwerking af met een laatste bijeenkomst. Meer dan 30 partijen hebben de afspraken ondertekend en bekrachtigd. Een mooi resultaat, en een volgende stap op weg naar een klimaatbestendige omgeving!

Afspraken klimaatadaptief bouwen Utrecht

De schijf van vijf: een routekaart voor klimaatbestendige bestaande gebouwde omgeving

Meer weten?

Neem gerust contact op!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.