• Gemeente Geldrop-Mierlo
  • 2023
  • Lotte, Wouter

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in haar warmtetransitievisie 2 wijken aangewezen als eerste aardgasvrije wijken in de gemeente. Voor de wijken Coevering en Kerkakkers worden dus de komende jaren plannen hiervoor ontwikkeld. Het proces tot deze planvorming is een echt participatief proces met veel initiatiefneming en enthousiasme van betrokken bewoners van de wijken. Wij mogen het proces in 2023 tot een buurtplan per wijk begeleiden.

In dit project ontwikkelen we samen met het bureau Merosch en in nauwe samenwerking met de bewoners gedragen buurtplannen voor de twee eerste aardgasvrije wijken in de gemeente Geldrop-Mierlo.  

Merosch richt zich in dit project op de ‘harde kant’ van het proces en het technisch onderzoek terwijl &flux zich richt op de ‘zachte kant’ van de begeleiding van het proces met de bewoners. Samen met een kernteam en werkgroepen gevuld met bewoners werken we naar meerdere buurtbijeenkomsten en de twee gedragen buurtplannen toe. Uit de buurtplannen blijkt welke techniek(en) oor de wijken van toepassing zijn, hoe verschillende woning- en gebouwtypes gerenoveerd kunnen worden en wat de financiële consequenties zijn. Met de buurtplannen kan de gemeente aan de slag met wijkuitvoeringsplannen. 

Bent u ook bezig met aardgasvrije wijken of wilt u meer weten over dit project?

Neem contact op met Lotte!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.