Aanmelding voor de Leermodule klimaatadaptief bouw- en ontwikkelproces nu geopend! - &Flux
Leermodule Klimaatadaptief Bouw, en - Ontwikkelproces
  • Gepubliceerd: 16 maart 2021
  • Door: Michiel Pols

Samen met het adviesbureau Tauw heeft &Flux de Leermodule klimaatadaptief bouw- en ontwikkelproces voor projectleiders van nieuwbouwprojecten waar klimaatadaptatie de norm wordt ontwikkeld. De Leermodule bestaat uit 3 dagdelen en is bedoeld voor projectleiders van projectontwikkelaars, aannemers, gemeenten en waterschappen die daadwerkelijk betrokken zijn bij het voorbereidend proces van nieuwbouw (omgevingsplan, initiatieffase tot Definitief Ontwerp met alle fasen daartussen).

De Leermodule wordt aangeboden via het portaal van het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, waarbij de aanmelding worden afgehandeld via Platform 31.

Het eerste dagdeel staat in het teken van kennisverdieping van de publieke en de private opgave en het toewerken naar een gemeenschappelijke taal. Ook wordt verdieping geboden op de verschillende instrumenten waarmee klimaatadaptatie wordt verankerd in het bouw- en ontwikkelproces. Het tweede dagdeel gaat om de verdieping in de rollen en belangen die aan de ontwikkeltafel zitten én interventies om tot gemeenschappelijke belangen van klimaatadaptatie te komen. Het laatste dagdeel gaat over het verdiepen van rolopstellingen en het aanhaken van de passende instrumenten om de gezamenlijke ontwikkelambitie ook daadwerkelijk om te kunnen zetten in de gewenste realisatie.

Je krijgt tijdens deze leermodule dus inzicht in:

  1. De kansen voor klimaatadaptatie tijdens het bouw- en ontwikkelproces
  2. De belangen van de verschillende partijen in een project en de gewenste rollen
  3. Verschillende manieren waarop je oplossingsgericht kunt samenwerken

De Leermodule bestaat uit 3 dagdelen van 4 uur. Tussen de leerdagen zit 2 weken, ook omdat de Leermodule ook kleine huiswerkopdrachten heeft die binnen de eigen organisatie uitgevoerd moet worden (ca. 10 – 14 uur). De werkvorm van de Leermodule is voorlopig digitaal. De werkvorm is behoorlijk interactief met veel reflectie op de praktijk van de deelnemers: de groepsgrootte is daarmee beperkt tot 8 – 10 personen.

De eerste ronde van de Leermodule wordt vrij van kosten aangeboden (financieel gedekt door een bijdrage van Min IenM): meld je snel aan!

(https://klimaatadaptatienederland.nl/leeromgeving/leermodule-klimaatadaptief-bouwen-ontwikkelen

Deze Leermodule is voortgekomen uit ons project Ritsen. In deze beknopte gids kun je alle instrumenten vinden en downloaden. Ook is hier een beknopte overzichtstabel behorende bij deze instrumenten beschikbaar. Hierin is eenvoudig de inhoud per instrument gepresenteerd. Deze lijst is het resultaat van de samenwerking tussen Samen KlimaatbestendigTauw en &Flux.

Meer weten over het project en hoe dit tot stand is gekomen?https://nflux.nl/project/instrumenten-leermodule-klimaatadaptief-bouw-en-ontwikkelproces/

Neem contact op!

Klimaatadaptieve maatregelen?

Voor alle vraagstukken over klimaatadaptatie staan we voor je klaar!

Volg ons op: