Klimaatbestendig bouwen
  • Gepubliceerd: 9 februari 2022
  • Door: Sander van der Wal

De provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en de Metropoolregio Amsterdam hebben ieder voor zich stevige ambities op klimaatbestendig bouwen. En binnen deze regio’s is in de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opstellen van regionale afspraken hierover.

Niet alleen met overheden, maar juist ook samen met marktpartijen. De regio’s hebben ervoor gezorgd dat de afspraken en doelen zoveel mogelijk op één lijn zijn geformuleerd. Zo geven ze gezamenlijk concreet invulling aan de vaak gehoorde wens om tot meer ‘massa’ en ‘level playing field’ te komen. En dat is nog maar het begin….

Want alhoewel de regionale afspraken het eindproduct zijn van intensieve processen en gesprekken tussen alle betrokkenen, vormen ze vooral een startpunt. Een startpunt om klimaatadaptief bouwen zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. En daar is vaak meer nodig dan afspraken alleen: er is echt nog behoefte aan producten, hulpmiddelen en extra inzichten.

Deze regio’s pakken dit samen op en werken stap voor stap aan het opleveren van alle bouwstenen die nog nodig zijn. Zo geldt in alle regio’s straks dezelfde ‘leidraad’ om klimaatadaptief bouwen in de praktijk te brengen en goed in te bedden in bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. En eerder al hebben &Flux en Arcadis voor alle regio’s inzicht gegeven in de meerkosten van klimaatadaptief bouwen.

Inmiddels wordt ook gewerkt aan de laatste inzichten om in de fase van aanbesteden en contracteren de ‘best practices’ inzichtelijk te maken. En zo zullen er nog meer bouwstenen volgen in de komende tijd. &Flux zorgt als ‘secretaris’ van deze samenwerking voor de benodigde bijeenkomsten, de gezamenlijke programmering en zorgt ervoor dat alle plannen ook tot actie leiden.

Meer weten?

Neem contact op met Sander van der Wal.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.