verstedelijkingsstrategie
  • Gepubliceerd: 17 februari 2022
  • Door: Thea Timmermans

De provincie Gelderland heeft stevige ambities om klimaatbestendig te bouwen. Zeker ook tegen het licht van de stevige woningbouwopgave en de regionale verstedelijkingsstrategie. Tegelijkertijd bouwt de provincie zelf geen woningen maar werkt ze daarin samen met gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars.

Ingenieursbureau tauw en &Flux bundelen voor de provincie de krachten om klimaatadaptief bouwen samen met al deze partners meer in de praktijk te brengen.

Tijdens een inspirerende kick-off (gelukkig een fysieke bijeenkomst!) hebben we samen met de gebiedspartners van de provincie een aantal eerste speerpunten geformuleerd waar we mee aan de slag gaan:

  • We maken ‘klimaatadaptatie’ concreet in de Verstedelijkingsstrategie: aan de hand van een aantal projecten uit de verstedelijkingsstrategie gaan we concreet maken met welke maatregelen klimaatbestendigheid gerealiseerd kan worden, wat daar voor nodig is en wat het kost. Op die manier bereiken we ook dat er binnen de verstedelijkingsstrategie beter afgewogen kan worden wat er waar kan en moet gebeuren.
  • Regionale samenwerking: wie staat eigenlijk waarvoor aan de lat in de provincie? En hoe kunnen we slim samenwerken om te versnellen op deze opgave? Welke afspraken gaan we daarover maken en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook RO-ers en projectleiders van bouwprojecten deze opgave meenemen in hun werk? Samen met een bestuurlijke denktank gaan de oplossingsrichtingen formuleren en in een breed gezelschap regionale afspraken maken.
  • (Juridische) borging: bij veel gemeentes speelt de vraag hoe en waar klimaatadaptatie ‘geborgd’ kan worden. Waar leg je het vast? Hoe formuleer je dit? We zorgen ervoor dat alle overheden in Gelderland op een overzichtelijke manier beschikbare kennis aangeboden krijgen, inclusief concrete voorbeelden om dit zelf ook te kunnen doen.

Los van deze activiteiten hebben we ook een ‘loket’ opengesteld voor alle vragen die met deze drie acties nog niet of niet voldoende zijn beantwoord.

Dus heb je nog vragen, of wil je meer weten of wat we aan het doen zijn?

Neem contact op met Thea Timmermans

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.