Uitnodiging inspirerende Webinar Glastuinbouw - &Flux

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040

Dat is de ambitie van Greenports Nederland en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. In beide akkoorden is afgesproken dat er op 1 januari 2021 voor ieder glastuinbouwgebied in Nederland een gebiedsuitwerking ligt. Namens Greenport Nederland hebben wij vanuit &Flux het afgelopen jaar het proces begeleidt voor de totstandkoming van deze gebiedsuitwerkingen. We hebben samen met de 7 Greenports, 3 provincies en 50 gemeentes, een inventarisatie gedaan bij meer dan 80 glastuinbouwgebieden.

De gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO², warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar. &Flux begeleidt dit proces voor de ruim 80 glastuinbouwgebieden in Nederland.

Op 25 november organiseren we een webinar om de eerste bevindingen met de sector te delen. Dit is meteen de eerste start van het bouwen van een community van alle gemeenten, provincies, greenports en branchevertegenwoordigers die zicht hard maken voor de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Een community om ervoor te zorgen dat opgebouwde kennis gedeeld kan worden en gebieden van elkaars aanpak kunnen leren.

Wat: Webinar gebiedsvisies glastuinbouw
Datum: 25 november 2020
Tijd: 09:30-12:00

vragen of opmerkingen

Interesse?

Stuur een berichtje naar Annebel om je direct aan te melden!

Volg ons op: