Werken aan een intentieovereenkomst binnen de MRA voor klimaatadaptieve (nieuw)bouw, in samenwerking met ingenieursbureau Tauw.

Op steeds meer plaatsen en bij steeds meer organisaties, ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), wordt nagedacht over hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering en hoe we onze ruimtelijke (bebouwde) omgeving daar verstandig op in kunnen richten. Hittestress, droogte, extreme regenval, overstromingsveiligheid en biodiversiteit komen steeds vaker in het nieuws en de urgentie om iets aan de ontwikkelingen in deze thema’s te doen, neemt toe.  

De MRA heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet in haar ambities om klimaatadaptieve nieuwbouw als standaard te ontwikkelen. Hiervoor zijn een aantal belangrijke producten en hulpmiddelen ontwikkeld, zoals het Basisveiligheidsniveau voor klimaatadaptieve nieuwbouw. Nu zoekt de MRA ook de samenwerking met alle stakeholders in de bouwketen en in de gebieden om de ambities waar te maken. Geen vrijblijvend samenwerken, maar een resultaatgerichte aanpak: concrete afspraken waar alle partijen daadwerkelijk mee aan de slag gaan. De MRA vraagt nu ondersteuning in dit proces om te komen tot een door alle partijen ondertekende intentieovereenkomst. En die ondersteuning mogen wij, in samenwerking met Tauw, gaan leveren!  

In het komende jaar willen we een breed gedragen intentieovereenkomst tussen alle partners organiseren, zowel publiek, privaat als maatschappelijk, die een rol hebben en willen spelen in klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA. Welke afspraken moeten we daarvoor maken, hoe maken we goed gebruik van wat er al is (zowel binnen als buiten de MRA), hoe nemen we het ‘DNA van de MRA’ hierin mee, hoe realiseren we maatwerk waar nodig en ‘generieke’ afspraken waar mogelijk? En hoe zorgen we ervoor dat alle partijen vervolgens ook echt aan de slag gaan met die afspraken? 

Stay tuned voor het vervolg op deze vragen! 

Vragen? Opmerkingen? Suggesties?

Kom maar door!

We gaan graag in gesprek, dus schroom niet om contact op te nemen.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.