Klimaatadaptieve richtlijnen Leiden - &Flux

 • Gemeente Leiden
 • Leiden
 • 2023
 • Léon , Sander

Hoe zorgen we ervoor dat klimaatadaptatie het nieuwe normaal is? Met de ‘Landelijke Maatlat’ en het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ van de Provincie Zuid Holland zijn richtlijnen opgesteld voor klimaatadaptief bouwen, deze hebben echter nog geen status. Dit maakt de praktische toepassing van klimaatadaptief bouwen en inrichten niet afdwingbaar. Daarom werkt &flux aan Leidse richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen en inrichten, en een internwerkproces voor de toepassing hiervan.

Voor deze uitdaging hanteert &flux een doelgerichte procesmatige aanpak. Om ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie het nieuwe normaal wordt in Leiden is draagvlak en een passend intern werkproces essentieel. Ook wil de gemeente niet dat de bouw in een keer vastloopt door onhaalbare richtlijnen. Om die reden zijn de richtlijnen gebaseerd op Het Convenant Bouw Adaptief Zuid-Holland: een brede publiek-private samenwerking. Ook hanteren de richtlijnen het ‘comply or explain’ concept. Dit betekent dat in projecten in principe aan de richtlijnen moet worden voldaan, maar dat er afgeweken kan worden is mits er een goede motivatie voor is.

Het volgende proces is gehanteerd bij het uitwerken van de klimaatadaptieve richtlijnen:

 • Inventarisatie richtlijnen uit ‘Landelijke Maatlat’ en ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’
 • Voorkomen van dubbele en tegenstrijdige richtlijnen, hierin zijn meegenomen: IWKp, hemelwaterverordering en de waterschapsverordering
 • Bepalen van inhoudelijke voorkeuren
 • Opstellen van 1ste concept richtlijnen
 • Voeren van gesprekken met interne stakeholders
 • Opstellen definitief concept richtlijnen

Voor de toepassing, monitoring en borging van de richtlijnen is het volgende proces gebruikt:

 • Interne werksessie met stakeholders voor ophalen van voorkeuren
 • Uitwerken van voorkeuren in een proces voorstel voor monitoring
 • Opstellen een inspiratie document voor klimaatadaptief bouwen in Leiden
 • Opstellen van een concept college besluit voor de richtlijnen

In het gehele proces werken wij vanuit onze 5 kernwaarden: verbinding, plezier, creëren, impact en ondernemen.

Neem vrijblijvend contact met Anne, Sander of Léon op voor vragen en bij interesse in ons werk!

Volg ons op: