Concrete duurzaamheidsambities voor ‘Vrouwenpolder IV’ - &Flux
CONCRETE DUURZAAMHEIDSAMBITIES VOOR DE ‘VROUWENPOLDER IV’
  • Gemeente Barendrecht
  • Barendrecht
  • 2021
  • Michiel

Tegen de achtergrond van een veranderend klimaat in Nederland werkt de gemeente Barendrecht, in samenwerking met de gebiedspartners Gemeente Albrandswaard en Ridderkerk, aan haar toekomst.

Ook in die toekomst wil Barendrecht een prettige gemeente zijn met een aantrekkelijke leefomgeving. De gemeente Barendrecht sprak daarom de wens uit om haar duurzaamheidsambities concreet te maken voor het bouwproject ‘Vrouwenpolder IV’ om zo een toekomstbestendige ontwikkellocatie te realiseren.

&flux heeft het proces begeleidt waarin de gemeente tot vaststelling van reële projectambities voor het project Vrouwenpolder IV te Barendrecht kon komen. Het projectgebied Vrouwenpolder IV omvat de geplande nieuwbouw van ca. 125 woningen. Binnen het projectgebied zijn 3 bouwblokken voorzien, een groenblok en een hoofdwatergang die het plangebied doorsnijdt.

De centrale vraag van de gemeente was: ‘Welke keuzes maken we op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie en hoe verankeren we dit in ons proces voor het project Vrouwenpolder IV?’ De duurzame ambities van de gemeente hebben betrekking op klimaatadaptatie, circulariteit en klimaat- en energieneutraal bouwen.

Wij hebben de gemeente ondersteund bij het vinden van antwoorden op deze vraag door de ambities te vertalen naar een set van minimale eisen, aangevuld met ambities op prestatieniveau waarop ketenpartners uitgedaagd kunnen worden in de aanbestedingsprocedure.

Ook ontwikkelden we een overzicht van sturingsmogelijkheden voor de gemeente om een besluit te kunnen nemen in de volgende fase. Om te borgen dat de ontwikkelde scenario’s ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar zijn en passen in de volgende fase van de gebiedsontwikkeling is dit project uitgevoerd in samenwerking met ingenieursbureau Tauw.

Volg ons op: