Over ons - &Flux

WAAROM

Nieuwe waardenketens bouwen, dat is wat ons drijft

&Flux werkt aan een toekomstbestendig Nederland. Circulair, duurzaam en resilient. Wij willen de wereld stap voor stap veranderen.

Wat onmogelijk lijkt voor een individuele organisatie, maken wij mogelijk door gezamenlijk aan een voorstelbare toekomst te werken. Nieuwe waardeketens bouwen, dat is wat ons drijft. Daarbij zijn we niet bang voor onzekerheid of complexiteit, want daarin zit hem nou juist vaak de oplossing.

Circulair en duurzaam werken zien wij als een kans. Sterker: voor wie succesvol wil zijn in de toekomst, is een klimaatvriendelijke werkwijze een absolute randvoorwaarde. Dat betekent verder kijken dan je eigen business, samenwerken en nadenken over de impact van groei en ontwikkeling op het klimaat en de toekomstbestendigheid van jouw organisatie. Dat is niet alleen beter voor de wereld, het geeft organisaties en de mensen die er werken energie. Het biedt kansen om te groeien en ontwikkelen. Om samen op zoek te gaan naar een nieuwe toekomst waarin we meer waarde creëren en minder vervuilen.

Ontmoet ons

Hoe

Wij transformeren businessmodellen en creëren nieuwe verdienmodellen

In de praktijk betekent dit dat verschillende organisaties coalities vormen. Ze worden samen een keten die waarde creëert. We zitten namelijk samen in een transitie naar een waardegedreven, circulaire en ‘schone’ economie.

We zijn graag samen onderweg, want transities kenmerken zich door onvoorspelbaarheid en hebben meer een evolutionair dan een revolutionair karakter. Dus stap voor stap in plaats van ineens alles op zijn kop. Met een positieve blik: wij kijken naar wat wél kan en hoe we concreet de volgende stap vooruit kunnen zetten.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. &Flux bouwt daarom aan coalities en doet als aanjager, leider en kennispartner zelf mee. Technologie is belangrijk voor innovatie en tegelijkertijd zelden het probleem. Veel technologische oplossingen zijn al beschikbaar. Maar hoe zet je ze slim in? Hoe maak je het rendabel? Het gaat in de kern om het identificeren van een nieuw verdienmodel. Oude modellen durven loslaten. Bijvoorbeeld door een datacenter te transformeren van een vervuiler naar een leverancier van stadswarmte.

Overtuigingen omzetten in daden, door organisaties een handelingsperspectief te bieden. Zo creëert &Flux waarde. Dat doen we door relaties en coalities te bouwen vanuit een innerlijke drive. &Flux snapt hoe je complexe transities voor elkaar kunt krijgen, omdat we begrijpen hoe je markt, overheid, beleid kunt samenbrengen met innovaties, businesscases en techniek. Met als duidelijk doel om de wereld samen duurzamer te maken. Daarbij werken we alleen aan projecten waar we zelf echt in geloven. Die innerlijke overtuiging is onze randvoorwaarde en onze kracht.

Wat

Wij faciliteren het proces én ontwikkelen nieuwe proposities

Wij maken ons werk concreet door het leiden van programma’s en projecten. Daarnaast ontwikkelen we ook nieuwe value cases.

Denk bij programma’s aan grootschalige maatschappelijke transities. We werken hierin samen met een groot aantal partners, waarbij wij een sturende rol vervullen. Bijvoorbeeld bij de transitie naar CO2 als grondstof voor een toekomstbestendige economie of het coördineren van de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw.

Projecten zijn concrete cases waarin we in een coalitie van partners gezamenlijk nieuwe waardeketens bouwen. Denk aan een strategie voor de verwarming van Haarlem met de restwarmte van datacenters, de oplossing voor voedselverspilling in Zuid-Holland of een ontwerpwedstrijd voor klimaatadaptieve maatregelen in Amsterdam. Zoek ons op als je met zo’n uitdaging in je maag zit, we helpen je graag verder.

KENNISMAKEN?

Petrus maakt
graag tijd vrij om met je kennis te maken!

Volg ons op: