Klimaatadaptief Utrecht - &Flux &Flux Werken aan een toekomstbestendig Nederland Klimaatadaptief Utrecht
  • Gepubliceerd: 2 december 2020
  • Door: Lotte Freeve
Klimaatadaptief Utrecht
Utrecht Klimaatadaptief

Klimaatadaptatie is geen onbekend onderwerp meer, de aandacht ervoor neemt toe en terecht!

Op steeds meer plaatsen en bij steeds meer organisaties in de provincie Utrecht wordt nagedacht over hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering en hoe we onze ruimtelijke (bebouwde) omgeving daar verstandig op in kunnen richten. Het doel is dat klimaatadaptief bouwen en inrichten het ‘nieuwe normaal’ is. Voor de provincie zelf, maar ook voor de Utrechtse gemeenten en partners voor nieuwbouw en herontwikkeling.  

Dat is precies de reden dat de Provincie Utrecht het ‘Programma Klimaatadaptie 2020-2023’ heeft geformuleerd. Daarin staat de volgende ambitie verwoord: In 2050 is de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig. De provincie Utrecht zoekt de samenwerking met alle stakeholders om de bebouwde omgeving klimaat robuust te maken. En wij zijn gevraagd dit waar te maken.

Deze opgave kent dus een helder doel: Hoe komen we tot deze afspraken met Utrechtse partners om onze gebouwde omgeving, de bestaande gebouwde omgeving, nieuwbouw en bedrijventerreinen, klimaatrobuust te maken? Welke afspraken moeten we daarvoor maken, hoe maken we gebruik van wat er al is (producten, hulpmiddelen, beleid, afspraken), hoe realiseren we maatwerk waar nodig en ‘generieke’ afspraken waar mogelijk? En hoe borgen we dat

we vervolgens ook echt aan de slag gaan met die afspraken?

We zien in onze projecten dat klimaatadaptie een nog (in belangrijke mate) ongestructureerde opgave is. Een opgave die niet enkel door ‘de overheid’ of ‘de markt’ kan worden opgelost. Samenwerking is nodig om tot goede oplossingen en een transparant speelveld te komen. Bewustwording en gedragsverandering, het eerste doel in het klimaatadaptatieprogramma van de provincie, is hierbij onmisbaar. Dit vraagt om een proces met een creërend karakter en niet om een proces van beheersmatig karakter. De uitdaging is met een complexe publiek-private samenwerking tot echte resultaten komen. Wij vinden dat een goede structuur van doelen, middelen en acties nodig is, maar dat het primair gaat om mensen. Mensen die het verschil kunnen en willen maken.

We hebben voor deze opgave de afgelopen maand met zo’n 40 mensen en partijen die verschil willen maken, de eerste gesprekken gevoerd. We hebben opgehaald wat er speelt en nodig is om een coalitie te bouwen voor deze opgave.

In de eerste 2 weken van januari brengen we alle stakeholders in verbinding bij elkaar tijdens de ‘Resilience Sprintdagen Utrecht’.

Hou onze kanalen dan ook in de gaten voor het vervolg!

Wil je ook een bijdrage leveren en concreet meewerken aan een klimaatbestendig Utrecht?

Meedoen?

Stuur onze netwerkinspirator Lotte Freeve een bericht en ze neemt contact met je op.

Volg ons op: