Cases - &flux

Cases

Programma’s

Wij snappen de complexiteit van transities en begrijpen hoe je markt, overheid, innovaties, businesscases, techniek en beleid bij elkaar moet brengen om de wereld een beetje gezonder te maken.

In elk van onze werkvelden (energietransitie, grondstoffentransitie, klimaatadaptatie, circulair) ontwikkelden en trokken wij programma’s met in totaal enkele honderden partners. Denk aan het convenant Klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland, het aanjagen van nieuwe warmteprojecten in de MRA, CO2 Smart Grid en de gebiedsuitwerking van de Klimaatneutrale glastuinbouw. Dat deden we en dat blijven we doen. Dit soort programma’s tot een succes maken is voor ons de mooiste manier om impact te maken.

  • & Energietransitie

Smart Energy Systems; Energiesysteem van de toekomst het hoofd bieden!


Programma
  • & Energietransitie
  • & Grondstoffentransitie

Duurzame Glastuinbouw


Programma

Cases

Projecten

We jagen projecten aan, we versnellen ze en we trekken ze. Van idee tot besluit tot uitvoering. We weten hoe dat moet en vooral hoe dat sneller en beter kan.

Van natuurontwikkeling in een complexe omgeving tot en met de engineering van een nieuw leidingensysteem. Zonder projecten die we naar realisatie mogen begeleiden, vinden wij er niet zo veel aan. Programma’s en proposities zijn gaaf, maar we willen de wereld gezonder maken en dat doe je met projecten.

Transitie landelijk gebied op het Eiland van Dordrecht


Project
  • & Water

Handelingsperspectief drinkwateropgave in de nieuwbouw


Project
  • & Klimaatadaptatie

Nijmeegse borgingsmethodieken klimaatadaptatie


Project
  • & Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie richtlijnen voor de gemeente Leiden


Project

Proposities

Benieuwd naar
onze proposities?

Wij bouwen nieuwe waardeketens. Dat doen we door in een omgeving, betaald of onbetaald, een propositie op te bouwen. We brengen de case (bijvoorbeeld een nieuw warmtenet, klimaatgevel, nieuwe verwaarding van reststroom, een scale up) in beeld, de toegevoegde waarde daarvan, de waardeketen en de partners en de mate waarin zij bereid zijn te investeren in het verzilveren van de propositie. We geven dat vorm in klare taal op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden over het vervolg.

Doorpraten?

Neem contact op met Petrus!

Volg ons op: